کتاب الکترونیکی

چرا هنرمندان فقیرند

Why are artists poor

دانلود کتاب Why are artists poor (به فارسی: چرا هنرمندان فقیرند) نوشته شده توسط «Hans Abbing»


اطلاعات کتاب چرا هنرمندان فقیرند

موضوع اصلی: اقتصاد

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Amsterdam University Press

نویسنده: Hans Abbing

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2004

تعداد صفحه: 369

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 9053565655 , 9789053565650 , 9780585498140

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب چرا هنرمندان فقیرند

اکثر هنرمندان درآمد بسیار کمی دارند. با این وجود، هیچ کمبودی برای هنرمندان جوان مشتاق وجود ندارد. آیا خواسته یا ناآگاهانه به هنر می دهند؟ دولت ها و سایر نهادها نیز به هنر کمک می کنند تا درآمدهای پایین را بالا ببرند. اما حمایت آنها بی اثر است: یارانه فقط فقر هنرمندان را افزایش می دهد. اقتصاد هنر استثنایی است. اگرچه هنرها با موفقیت در بازار فعالیت می کنند، اما پیوند طبیعی آنها با هدیه دادن است تا مبادله تجاری. مردم بر این باورند که هنرمندان فداکارانه وقف هنر هستند، قیمت نشان دهنده کیفیت نیست و هنرها رایگان است. اما آیا این حقیقت دارد؟ این تحلیل چند رشته ای غیر متعارف، اقتصاد استثنایی هنر را توضیح می دهد. تصاویر روشنگر از تمرین یک هنرمند تجسمی از تحلیل پشتیبانی می کند.


Most artists earn very little. Nevertheless, there is no shortage of aspiring young artists. Do they give to the arts willingly or unknowingly? Governments and other institutions also give to the arts, to raise the low incomes. But their support is ineffective: subsidies only increase the artists’ poverty. The economy of the arts is exceptional. Although the arts operate successfully in the marketplace, their natural affinity is with gift-giving, rather than with commercial exchange. People believe that artists are selflessly dedicated to art, that price does not reflect quality, and that the arts are free. But is it true? This unconventional multidisciplinary analysis explains the exceptional economy of the arts. Insightful illustrations from the practice of a visual artist support the analysis.

دانلود کتاب «چرا هنرمندان فقیرند»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.