کتاب الکترونیکی

جادو در مصر باستان

Magic in Ancient Egypt

دانلود کتاب Magic in Ancient Egypt (به فارسی: جادو در مصر باستان) نوشته شده توسط «Pinch – Geraldine»


اطلاعات کتاب جادو در مصر باستان

موضوع اصلی: باطنی، رازآلود

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: London, British Museum Press

نویسنده: Pinch – Geraldine

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1994

تعداد صفحه: 189

حجم کتاب: 6 مگابایت

کد کتاب: 978-0292765597

توضیحات کتاب جادو در مصر باستان

جرالدین پینچ، مصرشناس بریتانیایی (دانشگاه کمبریج) پیوندهای بین اسطوره و جادو را بررسی می کند و نقش جادویی الهه ایسیس و خدای بس را برجسته می کند. توجه زیادی به تکنیک های جادویی می شود، موضوع جادو و پزشکی مورد توجه قرار می گیرد. متون جادویی، رساله های الهیات کاهنان، طلسم ها و مجسمه های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. بررسی نهایی تأثیر جادوی مصر را بر سایر فرهنگ ها و تمدن ها نشان می دهد.


Британский египтолог Джеральдина Пинч (Кембриджский Университет) рассматривает связи между мифом и магией, выделяя магическую роль богини Исиды и бога Бэса. Большое внимание уделяется магическим техникам, рассматривается тема Магия и медицина. Анализируются магические тексты, теологические трактаты жрецов, разнообразные амулеты и статуэтки. В заключительном обзоре раскрывается влияние египетской магии на другие культуры и цивилизации.

دانلود کتاب «جادو در مصر باستان»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.