سایر علوم اجتماعی

 • سیاست و نهادهای بین المللی در زمان

  دانلود کتاب International politics and institutions in time (به فارسی: سیاست و نهادهای بین المللی در زمان) نوشته شده توسط «Fioretos – Karl-Orfeo» اطلاعات کتاب سیاست و نهادهای بین المللی در زمان موضوع اصلی: جامعه، سیاست و فلسفه – علوم اجتماعی نوع: کتاب الکترونیکی ناشر: Oxford University Press نویسنده: Fioretos – Karl-Orfeo زبان: english فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها) سال انتشار: 2017 تعداد صفحه: 346 / 361 حجم فایل: 1.65 مگابایت کد کتاب: 0198744099 , 9780198744092 نوبت چاپ: First edition توضیحات کتاب سیاست و نهادهای بین المللی در زمان سیاست بین‌الملل و نهادها در زمان، کاوش…

 • مسئولیت اجتماعی شرکت در زمان بحران: شیوه ها و مواردی از اروپا، آفریقا و جهان

  دانلود کتاب Corporate Social Responsibility in Times of Crisis: Practices and Cases from Europe, Africa and the World (به فارسی: مسئولیت اجتماعی شرکت در زمان بحران: شیوه ها و مواردی از اروپا، آفریقا و جهان) نوشته شده توسط «Samuel O. Idowu – Stephen Vertigans – Adriana Schiopoiu Burlea (eds.)» اطلاعات کتاب مسئولیت اجتماعی شرکت در زمان بحران: شیوه ها و مواردی از اروپا، آفریقا و جهان موضوع اصلی: جامعه، سیاست و فلسفه – علوم اجتماعی نوع: کتاب الکترونیکی ناشر: Springer International Publishing نویسنده: Samuel O. Idowu – Stephen Vertigans – Adriana Schiopoiu Burlea (eds.) زبان: english فرمت کتاب: PDF (قابل…

 • حکومت در دوران پرتلاطم

  دانلود کتاب Governance in turbulent times (به فارسی: حکومت در دوران پرتلاطم) نوشته شده توسط «Ansell – Christopher K. – Øgård – Morten – Trondal – Jarle» اطلاعات کتاب حکومت در دوران پرتلاطم موضوع اصلی: جامعه، سیاست و فلسفه – علوم اجتماعی نوع: کتاب الکترونیکی ناشر: Oxford University Press نویسنده: Ansell – Christopher K. – Øgård – Morten – Trondal – Jarle زبان: english فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها) سال انتشار: 2017 تعداد صفحه: 320 / 321 حجم فایل: 1.50 مگابایت کد کتاب: 0198739516 , 9780198739517 نوبت چاپ: 1 توضیحات کتاب حکومت در دوران پرتلاطم شرایط…

 • رسانه های اجتماعی مبتنی بر مکان: فضا، زمان و هویت

  دانلود کتاب Location-Based Social Media: Space, Time and Identity (به فارسی: رسانه های اجتماعی مبتنی بر مکان: فضا، زمان و هویت) نوشته شده توسط «Leighton Evans – Michael Saker (auth.)» اطلاعات کتاب رسانه های اجتماعی مبتنی بر مکان: فضا، زمان و هویت موضوع اصلی: جامعه، سیاست و فلسفه – علوم اجتماعی نوع: کتاب الکترونیکی ناشر: Palgrave Macmillan نویسنده: Leighton Evans – Michael Saker (auth.) زبان: english فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها) سال انتشار: 2017 تعداد صفحه: 119 حجم فایل: 4.88 مگابایت کد کتاب: 3319494724 , 9783319494722 نوبت چاپ: 1 توضیحات کتاب رسانه های اجتماعی مبتنی بر…

 • اندازه‌گیری، مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرآیند انطباق مجدد سیستم بینایی انسان پس از تابش خیره‌کننده کوتاه‌مدت در سناریوهای ترافیکی

  دانلود کتاب Measuring, Modeling and Simulating the Re-adaptation Process of the Human Visual System after Short-Time Glares in Traffic Scenarios (به فارسی: اندازه‌گیری، مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرآیند انطباق مجدد سیستم بینایی انسان پس از تابش خیره‌کننده کوتاه‌مدت در سناریوهای ترافیکی) نوشته شده توسط «Benjamin Meyer (auth.)» اطلاعات کتاب اندازه‌گیری، مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرآیند انطباق مجدد سیستم بینایی انسان پس از تابش خیره‌کننده کوتاه‌مدت در سناریوهای ترافیکی موضوع اصلی: جامعه، سیاست و فلسفه – علوم اجتماعی نوع: کتاب الکترونیکی ناشر: Springer نویسنده: Benjamin Meyer (auth.) زبان: english فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها) سال انتشار: 2017 تعداد صفحه:…

 • تاریخچه مختصر باستان شناسی: دوران کلاسیک تا قرن بیست و یکم

  دانلود کتاب A Brief History of Archaeology: Classical Times to the Twenty-First Century (به فارسی: تاریخچه مختصر باستان شناسی: دوران کلاسیک تا قرن بیست و یکم) نوشته شده توسط «Brian M. Fagan – Nadia Durrani» اطلاعات کتاب تاریخچه مختصر باستان شناسی: دوران کلاسیک تا قرن بیست و یکم موضوع اصلی: جامعه، سیاست و فلسفه – علوم اجتماعی نوع: کتاب الکترونیکی ناشر: Routledge نویسنده: Brian M. Fagan – Nadia Durrani زبان: english فرمت کتاب: EPUB (قابل تبدیل به سایر فرمت ها) سال انتشار: 2016 تعداد صفحه: 302 حجم فایل: 8.97 مگابایت کد کتاب: 1138657077 , 9781138657076 نوبت چاپ: 2 توضیحات کتاب…

 • تاریخچه مختصر باستان شناسی: دوران کلاسیک تا قرن بیست و یکم

  دانلود کتاب A Brief History of Archaeology: Classical Times to the Twenty-First Century (به فارسی: تاریخچه مختصر باستان شناسی: دوران کلاسیک تا قرن بیست و یکم) نوشته شده توسط «Brian M. Fagan – Nadia Durrani» اطلاعات کتاب تاریخچه مختصر باستان شناسی: دوران کلاسیک تا قرن بیست و یکم موضوع اصلی: جامعه، سیاست و فلسفه – علوم اجتماعی نوع: کتاب الکترونیکی ناشر: Routledge نویسنده: Brian M. Fagan – Nadia Durrani زبان: english فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها) سال انتشار: 2016 تعداد صفحه: 302 حجم فایل: 6.90 مگابایت کد کتاب: 1138657077 , 9781138657076 نوبت چاپ: 2 توضیحات کتاب…

 • مرگ و سیاست اجتماعی در دوران چالش برانگیز

  دانلود کتاب Death and Social Policy in Challenging Times (به فارسی: مرگ و سیاست اجتماعی در دوران چالش برانگیز) نوشته شده توسط «Liam Foster – Kate Woodthorpe (eds.)» اطلاعات کتاب مرگ و سیاست اجتماعی در دوران چالش برانگیز موضوع اصلی: جامعه، سیاست و فلسفه – علوم اجتماعی نوع: کتاب الکترونیکی ناشر: Palgrave Macmillan UK نویسنده: Liam Foster – Kate Woodthorpe (eds.) زبان: english فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها) سال انتشار: 2016 تعداد صفحه: 214 حجم فایل: 1.76 مگابایت کد کتاب: 1349557994 , 9781349557998 دانلود کتاب «مرگ و سیاست اجتماعی در دوران چالش برانگیز»

 • مفهوم زمان در فلسفه اوایل قرن بیستم: اطلس موضوعی فلسفی

  دانلود کتاب The Concept of Time in Early Twentieth-Century Philosophy: A Philosophical Thematic Atlas (به فارسی: مفهوم زمان در فلسفه اوایل قرن بیستم: اطلس موضوعی فلسفی) نوشته شده توسط «Flavia Santoianni (eds.)» اطلاعات کتاب مفهوم زمان در فلسفه اوایل قرن بیستم: اطلس موضوعی فلسفی موضوع اصلی: جامعه، سیاست و فلسفه – علوم اجتماعی نوع: کتاب الکترونیکی ناشر: Springer International Publishing نویسنده: Flavia Santoianni (eds.) زبان: english فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها) سال انتشار: 2016 تعداد صفحه: 252 حجم فایل: 5.94 مگابایت کد کتاب: 3319248952 , 9783319248950 نوبت چاپ: 1 توضیحات کتاب مفهوم زمان در فلسفه اوایل…

 • دیدن آینده: دیدگاه‌های نظری در مورد سفر ذهنی آینده‌محور در زمان

  دانلود کتاب Seeing the future : theoretical perspectives on future-oriented mental time travel (به فارسی: دیدن آینده: دیدگاه‌های نظری در مورد سفر ذهنی آینده‌محور در زمان) نوشته شده توسط «Klein – Stanley B. – Michaelian – Kourken – Szpunar – Karl K» اطلاعات کتاب دیدن آینده: دیدگاه‌های نظری در مورد سفر ذهنی آینده‌محور در زمان موضوع اصلی: جامعه، سیاست و فلسفه – علوم اجتماعی نوع: کتاب الکترونیکی ناشر: Oxford University Press نویسنده: Klein – Stanley B. – Michaelian – Kourken – Szpunar – Karl K زبان: english فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها) سال انتشار: 2016 تعداد…