تئوری کنترل خودکار

 • مسائل کنترل سیستم های دینامیکی زمان گسسته

  دانلود کتاب Control Problems of Discrete-Time Dynamical Systems (به فارسی: مسائل کنترل سیستم های دینامیکی زمان گسسته) نوشته شده توسط «Yasumichi Hasegawa (auth.)» اطلاعات کتاب مسائل کنترل سیستم های دینامیکی زمان گسسته موضوع اصلی: ریاضیات – تئوری کنترل خودکار نوع: کتاب الکترونیکی ناشر: Springer International Publishing نویسنده: Yasumichi Hasegawa (auth.) زبان: english فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها) سال انتشار: 2015 تعداد صفحه: 233 / 241 حجم فایل: 3.62 مگابایت کد کتاب: 3319146297 , 9783319146294 نوبت چاپ: 1 توضیحات کتاب مسائل کنترل سیستم های دینامیکی زمان گسسته این مقاله به مسائل کنترل سیستم‌های دینامیکی گسسته می‌پردازد که…

 • طراحی سیستم کنترل زمان گسسته با برنامه های کاربردی

  دانلود کتاب Discrete-Time Control System Design with Applications (به فارسی: طراحی سیستم کنترل زمان گسسته با برنامه های کاربردی) نوشته شده توسط «C.A. Rabbath – N. Léchevin (auth.)» اطلاعات کتاب طراحی سیستم کنترل زمان گسسته با برنامه های کاربردی موضوع اصلی: ریاضیات – تئوری کنترل خودکار نوع: کتاب الکترونیکی ناشر: Springer-Verlag New York نویسنده: C.A. Rabbath – N. Léchevin (auth.) زبان: english فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها) سال انتشار: 2014 تعداد صفحه: 171 / 181 حجم فایل: 4.40 مگابایت کد کتاب: 1461492904 , 9781461492900 نوبت چاپ: 1 توضیحات کتاب طراحی سیستم کنترل زمان گسسته با برنامه…

 • سیستم های تاخیر زمانی: توابع و ماتریس های لیاپانوف

  دانلود کتاب Time-delay systems : Lyapunov functionals and matrices (به فارسی: سیستم های تاخیر زمانی: توابع و ماتریس های لیاپانوف) نوشته شده توسط «Vladimir Kharitonov» اطلاعات کتاب سیستم های تاخیر زمانی: توابع و ماتریس های لیاپانوف موضوع اصلی: ریاضیات – تئوری کنترل خودکار نوع: کتاب الکترونیکی ناشر: Birkhauser نویسنده: Vladimir Kharitonov زبان: english فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها) سال انتشار: 2013 تعداد صفحه: 322 حجم فایل: 1.47 مگابایت کد کتاب: 0817683674 , 9780817683672 توضیحات کتاب سیستم های تاخیر زمانی: توابع و ماتریس های لیاپانوف بخش 1. سیستم‌های نوع عقب‌افتاده – نظریه عمومی – حالت تاخیر تکی…

 • سیستم‌های تاخیر زمانی: روش‌ها، کاربردها و روندهای جدید

  دانلود کتاب Time Delay Systems: Methods, Applications and New Trends (به فارسی: سیستم‌های تاخیر زمانی: روش‌ها، کاربردها و روندهای جدید) نوشته شده توسط «Vladimir L. Kharitonov (auth.) – Rifat Sipahi – Tomáš Vyhlídal – Silviu-Iulian Niculescu – Pierdomenico Pepe (eds.)» اطلاعات کتاب سیستم‌های تاخیر زمانی: روش‌ها، کاربردها و روندهای جدید موضوع اصلی: ریاضیات – تئوری کنترل خودکار نوع: کتاب الکترونیکی ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg نویسنده: Vladimir L. Kharitonov (auth.) – Rifat Sipahi – Tomáš Vyhlídal – Silviu-Iulian Niculescu – Pierdomenico Pepe (eds.) زبان: english فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها) سال انتشار: 2012 تعداد صفحه: 442 /…

 • کنترل قوی سیستم های تاخیر زمانی

  دانلود کتاب Robust Control of Time-delay Systems (به فارسی: کنترل قوی سیستم های تاخیر زمانی) نوشته شده توسط «Qing-Chang Zhong» اطلاعات کتاب کنترل قوی سیستم های تاخیر زمانی موضوع اصلی: ریاضیات – تئوری کنترل خودکار نوع: کتاب الکترونیکی ناشر: Springer نویسنده: Qing-Chang Zhong زبان: english فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها) سال انتشار: 2006 تعداد صفحه: 253 / 242 حجم فایل: 3.26 مگابایت کد کتاب: 1846282640 , 9781846282645 نوبت چاپ: 1st Edition. توضیحات کتاب کنترل قوی سیستم های تاخیر زمانی اخیراً پیشرفت های قابل توجهی در کنترل قوی سیستم های تأخیر زمانی رخ داده است. این جلد…

 • سیستم های تاخیر زمانی قطعی و تصادفی

  دانلود کتاب Deterministic and Stochastic Time-Delay Systems (به فارسی: سیستم های تاخیر زمانی قطعی و تصادفی) نوشته شده توسط «El-Kébir Boukas – Zi-Kuan Liu (auth.)» اطلاعات کتاب سیستم های تاخیر زمانی قطعی و تصادفی موضوع اصلی: ریاضیات – تئوری کنترل خودکار نوع: کتاب الکترونیکی ناشر: Birkhäuser Basel نویسنده: El-Kébir Boukas – Zi-Kuan Liu (auth.) زبان: english فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها) سال انتشار: 2002 تعداد صفحه: 423 / 426 حجم فایل: 29.73 مگابایت کد کتاب: 1461200776 , 9781461200772 نوبت چاپ: 1 توضیحات کتاب سیستم های تاخیر زمانی قطعی و تصادفی بیشتر فرآیندهای عملی مانند راکتور شیمیایی،…

 • مقدمه ای بر تئوری کنترل تصادفی

  دانلود کتاب Introduction to stochastic control theory (به فارسی: مقدمه ای بر تئوری کنترل تصادفی) نوشته شده توسط «Karl Johan Åström» اطلاعات کتاب مقدمه ای بر تئوری کنترل تصادفی موضوع اصلی: ریاضیات – تئوری کنترل خودکار نوع: کتاب الکترونیکی نویسنده: Karl Johan Åström زبان: english فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها) سال انتشار: 1995 تعداد صفحه: 308 حجم فایل: 2.29 مگابایت دانلود کتاب «مقدمه ای بر تئوری کنترل تصادفی»

 • آموزش کنترل تطبیقی ​​(پیشرفت در طراحی و کنترل)

  دانلود کتاب Adaptive Control Tutorial (Advances in Design and Control) (به فارسی: آموزش کنترل تطبیقی ​​(پیشرفت در طراحی و کنترل)) نوشته شده توسط «Petros Ioannou and Baris Fidan» اطلاعات کتاب آموزش کنترل تطبیقی ​​(پیشرفت در طراحی و کنترل) موضوع اصلی: ریاضیات – تئوری کنترل خودکار نوع: کتاب الکترونیکی ناشر: SIAM Society for Industrial and Applied Mathematics نویسنده: Petros Ioannou and Baris Fidan زبان: english فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها) سال انتشار: 2006 تعداد صفحه: 403 حجم فایل: 18.18 مگابایت کد کتاب: 0898716152 , 9780898716153 توضیحات کتاب آموزش کنترل تطبیقی ​​(پیشرفت در طراحی و کنترل) آموزش کنترل…

 • روش های طراحی برای سیستم های کنترل

  دانلود کتاب Design Methods for Control Systems (به فارسی: روش های طراحی برای سیستم های کنترل) نوشته شده توسط «Kwakernaak» اطلاعات کتاب روش های طراحی برای سیستم های کنترل موضوع اصلی: ریاضیات – تئوری کنترل خودکار نوع: کتاب الکترونیکی نویسنده: Kwakernaak زبان: english فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها) سال انتشار: 2005 تعداد صفحه: 325 حجم فایل: 2.86 مگابایت دانلود کتاب «روش های طراحی برای سیستم های کنترل»