احتمال

 • منبع یابی دوگانه با تقاضای تصادفی دلخواه و زمان سررسید تصادفی

  دانلود کتاب Dual sourcing with arbitrary stochastic demand and stochastic lead times (به فارسی: منبع یابی دوگانه با تقاضای تصادفی دلخواه و زمان سررسید تصادفی) نوشته شده توسط «Ulrich Schimpel» اطلاعات کتاب منبع یابی دوگانه با تقاضای تصادفی دلخواه و زمان سررسید تصادفی موضوع اصلی: ریاضیات – احتمال نوع: کتاب الکترونیکی نویسنده: Ulrich Schimpel زبان: english فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها) سال انتشار: 2010 تعداد صفحه: 362 / 364 حجم فایل: 11.04 مگابایت کد کتاب: 3866445288 , 9783866445284 توضیحات کتاب منبع یابی دوگانه با تقاضای تصادفی دلخواه و زمان سررسید تصادفی شرکت هایی با زنجیره تامین…

 • مدل سازی آماری در سنجش RTPCR بلادرنگ مورد شاهدی، برای شناسایی ژن های بیان شده متفاوت در اسکیزوفرنی

  دانلود کتاب Statistical modeling in case-control real-time RTPCR assays, for identification of differentially expressed genes in schizophrenia (به فارسی: مدل سازی آماری در سنجش RTPCR بلادرنگ مورد شاهدی، برای شناسایی ژن های بیان شده متفاوت در اسکیزوفرنی) نوشته شده توسط «Sundberg R.» اطلاعات کتاب مدل سازی آماری در سنجش RTPCR بلادرنگ مورد شاهدی، برای شناسایی ژن های بیان شده متفاوت در اسکیزوفرنی موضوع اصلی: ریاضیات – احتمال نوع: کتاب الکترونیکی نویسنده: Sundberg R. زبان: english فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها) سال انتشار: 2006 تعداد صفحه: 15 حجم فایل: 238 کیلوبایت دانلود کتاب «مدل سازی آماری در…

 • احتمال و استنتاج آماری (ویرایش نهم)

  دانلود کتاب Probability and Statistical Inference (9th Edition) (به فارسی: احتمال و استنتاج آماری (ویرایش نهم)) نوشته شده توسط «Robert V. Hogg – Elliot Tanis – Dale Zimmerman» اطلاعات کتاب احتمال و استنتاج آماری (ویرایش نهم) موضوع اصلی: ریاضیات – احتمال نوع: کتاب الکترونیکی ناشر: Pearson نویسنده: Robert V. Hogg – Elliot Tanis – Dale Zimmerman زبان: english فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها) سال انتشار: 2014 تعداد صفحه: 557 حجم فایل: 4.42 مگابایت کد کتاب: 0321923278 , 9782011034908 دانلود کتاب «احتمال و استنتاج آماری (ویرایش نهم)»

 • اولین دوره در احتمال (راهنمای راه حل)

  دانلود کتاب A First Course In Probability (Solution Manual) (به فارسی: اولین دوره در احتمال (راهنمای راه حل)) نوشته شده توسط «Sheldon Ross» اطلاعات کتاب اولین دوره در احتمال (راهنمای راه حل) موضوع اصلی: ریاضیات – احتمال نوع: کتاب الکترونیکی ناشر: Prentice Hall نویسنده: Sheldon Ross زبان: english فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها) سال انتشار: 1880 تعداد صفحه: 147 حجم فایل: 1003 کیلوبایت نوبت چاپ: 7 دانلود کتاب «اولین دوره در احتمال (راهنمای راه حل)»

 • تجزیه و تحلیل سری زمانی: پیش بینی و کنترل

  دانلود کتاب Time Series Analysis: Forecasting and Control (به فارسی: تجزیه و تحلیل سری زمانی: پیش بینی و کنترل) نوشته شده توسط «George E. P. Box – Gwilym M. Jenkins – Gregory C. Reinsel – Greta M. Ljung» اطلاعات کتاب تجزیه و تحلیل سری زمانی: پیش بینی و کنترل موضوع اصلی: ریاضیات – احتمال نوع: کتاب الکترونیکی ناشر: Wiley نویسنده: George E. P. Box – Gwilym M. Jenkins – Gregory C. Reinsel – Greta M. Ljung زبان: english فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها) سال انتشار: 2015 تعداد صفحه: 712 / 709 حجم فایل: 13.50 مگابایت کد…

 • هزار تمرین در احتمال [راهنمای راه حل احتمالات و فرآیندهای تصادفی]

  دانلود کتاب One Thousand Exercises In Probability [Solution Manual of Probability and Random Processes] (به فارسی: هزار تمرین در احتمال [راهنمای راه حل احتمالات و فرآیندهای تصادفی]) نوشته شده توسط «Geoffrey Grimmett – David Stirzaker» اطلاعات کتاب هزار تمرین در احتمال [راهنمای راه حل احتمالات و فرآیندهای تصادفی] موضوع اصلی: ریاضیات – احتمال نوع: کتاب الکترونیکی ناشر: Oxford University Press نویسنده: Geoffrey Grimmett – David Stirzaker زبان: english فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها) سال انتشار: 2001 تعداد صفحه: 448 حجم فایل: 30.07 مگابایت نوبت چاپ: 1 توضیحات کتاب هزار تمرین در احتمال [راهنمای راه حل احتمالات…

 • مدل نسل های همپوشانی و حقوق بازنشستگی

  دانلود کتاب The Overlapping Generations Model and the Pension (به فارسی: مدل نسل های همپوشانی و حقوق بازنشستگی) نوشته شده توسط «Vermeylen K.» اطلاعات کتاب مدل نسل های همپوشانی و حقوق بازنشستگی موضوع اصلی: ریاضیات – احتمال نوع: کتاب الکترونیکی نویسنده: Vermeylen K. زبان: english فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها) سال انتشار: 1922 تعداد صفحه: 17 حجم فایل: 1.16 مگابایت نوبت چاپ: 1st edition دانلود کتاب «مدل نسل های همپوشانی و حقوق بازنشستگی»

 • شاخص های تصادفی و معاملات

  دانلود کتاب Stochastics Indicators And Trading (به فارسی: شاخص های تصادفی و معاملات) نوشته شده توسط «Lundgren D.» اطلاعات کتاب شاخص های تصادفی و معاملات موضوع اصلی: ریاضیات – احتمال نوع: کتاب الکترونیکی نویسنده: Lundgren D. زبان: english فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها) سال انتشار: 1993 تعداد صفحه: 5 حجم فایل: 72 کیلوبایت دانلود کتاب «شاخص های تصادفی و معاملات»

 • قوانین ساده معاملات فنی و ویژگی های تصادفی بازده سهام

  دانلود کتاب Simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Returns (به فارسی: قوانین ساده معاملات فنی و ویژگی های تصادفی بازده سهام) نوشته شده توسط «Brock W. – Lakonishok J. – LeBaron B.» اطلاعات کتاب قوانین ساده معاملات فنی و ویژگی های تصادفی بازده سهام موضوع اصلی: ریاضیات – احتمال نوع: کتاب الکترونیکی نویسنده: Brock W. – Lakonishok J. – LeBaron B. زبان: english فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها) سال انتشار: 1992 تعداد صفحه: 35 حجم فایل: 1.88 مگابایت توضیحات کتاب قوانین ساده معاملات فنی و ویژگی های تصادفی بازده سهام این مقاله…

 • احتمال و آمار: دوره ای برای فیزیکدانان و مهندسان

  دانلود کتاب Probability and Statistics: A Course for Physicists and Engineers (به فارسی: احتمال و آمار: دوره ای برای فیزیکدانان و مهندسان) نوشته شده توسط «Arak M. Mathai – Hans J. Haubold» اطلاعات کتاب احتمال و آمار: دوره ای برای فیزیکدانان و مهندسان موضوع اصلی: ریاضیات – احتمال نوع: کتاب الکترونیکی ناشر: De Gruyter نویسنده: Arak M. Mathai – Hans J. Haubold زبان: english فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها) سال انتشار: 2018 تعداد صفحه: 605 حجم فایل: 7.76 مگابایت توضیحات کتاب احتمال و آمار: دوره ای برای فیزیکدانان و مهندسان اهداف و دامنه: این کتاب مقدمه‌ای…