ادبیات تنظیمی

  • [ISO/IEC 27701:2019] تکنیک های امنیتی – گسترش ISO/IEC 27001 و ISO/IEC 27002 برای مدیریت اطلاعات حریم خصوصی – الزامات و دستورالعمل ها

    دانلود کتاب [ISO/IEC 27701:2019] Security techniques — Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management — Requirements and guidelines (به فارسی: [ISO/IEC 27701:2019] تکنیک های امنیتی – گسترش ISO/IEC 27001 و ISO/IEC 27002 برای مدیریت اطلاعات حریم خصوصی – الزامات و دستورالعمل ها) نوشته شده توسط «ISO/IEC JTC 1/SC 27 Information security – cybersecurity and privacy protection» اطلاعات کتاب [ISO/IEC 27701:2019] تکنیک های امنیتی – گسترش ISO/IEC 27001 و ISO/IEC 27002 برای مدیریت اطلاعات حریم خصوصی – الزامات و دستورالعمل ها موضوع اصلی: تکنیک – ادبیات تنظیمی نوع: کتاب الکترونیکی ناشر: ISO IEC نویسنده: ISO/IEC JTC 1/SC…

  • [ISO/IEC 27000:2018] فناوری اطلاعات – تکنیک های امنیتی – سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات – مرور کلی و واژگان

    دانلود کتاب [ISO/IEC 27000:2018] Information technology — Security techniques — Information security management systems — Overview and vocabulary (به فارسی: [ISO/IEC 27000:2018] فناوری اطلاعات – تکنیک های امنیتی – سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات – مرور کلی و واژگان) نوشته شده توسط «ISO/IEC JTC 1/SC 27 Information security – cybersecurity and privacy protection» اطلاعات کتاب [ISO/IEC 27000:2018] فناوری اطلاعات – تکنیک های امنیتی – سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات – مرور کلی و واژگان موضوع اصلی: تکنیک – ادبیات تنظیمی نوع: کتاب الکترونیکی ناشر: ISO/IEC نویسنده: ISO/IEC JTC 1/SC 27 Information security – cybersecurity and privacy protection زبان: english فرمت…