کتاب الکترونیکی

فلسفه ادراک: مقدمه معاصر (مقدمه های معاصر راتلج به فلسفه)

Philosophy of Perception: A Contemporary Introduction (Routledge Contemporary Introductions to Philosophy)

دانلود کتاب Philosophy of Perception: A Contemporary Introduction (Routledge Contemporary Introductions to Philosophy) (به فارسی: فلسفه ادراک: مقدمه معاصر (مقدمه های معاصر راتلج به فلسفه)) نوشته شده توسط «William Fish»


اطلاعات کتاب فلسفه ادراک: مقدمه معاصر (مقدمه های معاصر راتلج به فلسفه)

موضوع اصلی: فلسفه

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Routledge

نویسنده: William Fish

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2010

تعداد صفحه: 188

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 0415999111 , 041599912X , 9780415999113 , 9780415999120 , 9780203880586

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب فلسفه ادراک: مقدمه معاصر (مقدمه های معاصر راتلج به فلسفه)

فلسفه ادراک ماهیت تجربیات حسی ما و رابطه آنها با واقعیت را بررسی می کند. با طرح سؤالاتی در مورد ماهیت آگاهانه تجارب ادراکی، این که چگونه آنها ما را قادر می سازند تا شناختی از دنیایی که در آن زندگی می کنیم به دست آوریم، و دقیقاً از چه چیزی در هنگام توهم یا خواب آگاه هستیم، فلسفه ادراک حوزه مورد علاقه فزاینده ای است. در متافیزیک، معرفت شناسی و فلسفه ذهن.

فلسفه ادراک ویلیام فیش موضوع را به صورت موضوعی معرفی می‌کند و نظریه‌های اصلی ادراک را همراه با انگیزه‌ها و مشکلات مربوط به آن‌ها بیان می‌کند. ضمن ارائه پیشینه تاریخی برای بحث در این زمینه، این مرور اجمالی جامع بر ارائه‌های اخیر و دفاع از نظریه‌های مختلف تمرکز می‌کند و فراتر از ادراک بصری برای در نظر گرفتن نقش حواس دیگر است.

موضوعات تحت پوشش عبارتند از:

 • اصل فوق العاده
 • ادراک و توهم
 • ادراک و محتوا
 • داده های حسی، قیدگرایی و ایده آلیسم
 • تجزیه گرایی و رابطه گرایی
 • نیت گرایی و نظریه های ترکیبی
 • ماهیت محتوا
 • حقیقت
 • ادراک و علم تجربی
 • ادراک غیر بصری

با خلاصه و پیشنهادات بیشتر خواندن در پایان هر فصل، این یک مقدمه ایده آل برای فلسفه ادراک است.


The philosophy of perception investigates the nature of our sensory experiences and their relation to reality. Raising questions about the conscious character of perceptual experiences, how they enable us to acquire knowledge of the world in which we live, and what exactly it is we are aware of when we hallucinate or dream, the philosophy of perception is a growing area of interest in metaphysics, epistemology, and philosophy of mind.

William Fish’s Philosophy of Perception introduces the subject thematically, setting out the major theories of perception together with their motivations and attendant problems. While providing historical background to debates in the field, this comprehensive overview focuses on recent presentations and defenses of the different theories, and looks beyond visual perception to take into account the role of other senses.

Topics covered include:

 • The Phenomenal Principle
 • Perception and Hallucination
 • Perception and Content
 • Sense-Data, Adverbialism and Idealism
 • Disjunctivism and Relationalism
 • Intentionalism and Combined Theories
 • The Nature of Content
 • Veridicality
 • Perception and Empirical Science
 • Non-Visual Perception

With summaries and suggested further reading at the end of each chapter, this is an ideal introduction to the philosophy of perception.

دانلود کتاب «فلسفه ادراک: مقدمه معاصر (مقدمه های معاصر راتلج به فلسفه)»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.