کتاب الکترونیکی

رسم نمودار طیفی

Spectral graph drawing

دانلود کتاب Spectral graph drawing (به فارسی: رسم نمودار طیفی) نوشته شده توسط «Thomas Puppe»


اطلاعات کتاب رسم نمودار طیفی

موضوع اصلی: ریاضیات گسسته

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: VDM Verlag

نویسنده: Thomas Puppe

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2008

تعداد صفحه: 95

حجم کتاب: 1 مگابایت

کد کتاب: 9783639066531 , 3639066537

توضیحات کتاب رسم نمودار طیفی

ترسیم نمودار علم یافتن تجسم شهودی یک شبکه (یا به بیان ریاضی یک نمودار) است. یک رویکرد، تعریف توابع انرژی است که معیارهای طراحی را برای طرح‌بندی نمودارها نشان می‌دهد. اتفاقاً مقادیر ویژه ماتریس‌های مربوط به گراف راه‌حل‌های بهینه محلی برای برخی از توابع انرژی هستند. استفاده از مقادیر ویژه برای طرح گراف، ترسیم نمودار طیفی نامیده می شود. این کتاب بررسی روش های ترسیم نمودار طیفی است. طرح‌بندی نمودار چندین ماتریس مرتبط با گراف، مانند مجاورت یا ماتریس لاپلاس، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. بخش ویژه ای در مورد اجرای طرح بندی نمودارها با استفاده از تکرار قدرت وجود دارد. در پایان، تمرکز بر الزامات ویژه برای ترسیم نمودار طیفی پویا گسترش می‌یابد، یعنی نمودارهای متغیر زمانی با روش‌های طیفی ترسیم می‌شوند.


Graph Drawing is the science of finding an intuitive visualization of a network (or in mathematical terms of a graph). One approach is to define energy functions that represent design criteria for graph layouts. It happens to be that the eigenvalues of graph related matrices are locally optimal solutions for some of the energy functions. Using the eigenvalues for a graph layout is called Spectral Graph Drawing.This book is a survey of Spectral Graph Drawing methods. Graph layouts of several graph-related matrices, such as the adjacency or the Laplace matrix, are studied. There is a special section on the implementation of the graph layouts using the power iteration. At the end the focus is extended to the special requirements for Dynamic Spectral Graph Drawing, i.e. time-variant graphs are drawn with spectral methods.

دانلود کتاب «رسم نمودار طیفی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.