کتاب الکترونیکی

مدل های خطی: رویکرد مدل متوسط

Linear models: A mean model approach

دانلود کتاب Linear models: A mean model approach (به فارسی: مدل های خطی: رویکرد مدل متوسط) نوشته شده توسط «Barry Kurt Moser»


اطلاعات کتاب مدل های خطی: رویکرد مدل متوسط

موضوع اصلی: احتمال

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: AP

نویسنده: Barry Kurt Moser

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1996

تعداد صفحه: 237

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 9780125084659 , 012508465X

توضیحات کتاب مدل های خطی: رویکرد مدل متوسط

مدل‌های خطی، که معمولاً به سبکی کاملاً نظری و ریاضی ارائه می‌شوند، در این کتاب درسی جامع آورده شده‌اند. مدل‌های خطی موضوع را از منظر مدل میانگین بررسی می‌کند، قوانین ساده و یادگیری آسان را برای ساخت مدل‌های میانگین، مدل‌های رگرسیون، بردارهای میانگین، ماتریس‌های کوواریانس و مجموع ماتریس‌های مربع برای مجموعه داده‌های متعادل و نامتعادل تعریف می‌کند. نویسنده شامل بحث های کاربردی و نظری از توزیع نرمال چند متغیره، اشکال درجه دوم، تخمین حداکثر احتمال، مدل های کمتر از رتبه کامل، و مدل های ترکیبی عمومی است. مدل میانگین برای گردآوری همه این موضوعات در یک ارائه منسجم از نظریه مدل خطی استفاده می شود. ویژگی های کلیدی * یک قالب همه کاره برای بررسی نظریه مدل خطی با استفاده از مدل میانگین ارائه می دهد * از مثال هایی استفاده می کند که برای دانش آموز آشنا هستند: * طراحی آزمایش ها، تحلیل واریانس، رگرسیون و نظریه توزیع نرمال * شامل بررسی جبر خطی مربوطه است. مفاهیم * شامل نمونه های کاملاً کار شده است که از ارائه قضیه/اثبات پیروی می کنند


Linear models, normally presented in a highly theoretical and mathematical style, are brought down to earth in this comprehensive textbook. Linear Models examines the subject from a mean model perspective, defining simple and easy-to-learn rules for building mean models, regression models, mean vectors, covariance matrices and sums of squares matrices for balanced and unbalanced data sets. The author includes both applied and theoretical discussions of the multivariate normal distribution, quadratic forms, maximum likelihood estimation, less than full rank models, and general mixed models. The mean model is used to bring all of these topics together in a coherent presentation of linear model theory. Key Features * Provides a versatile format for investigating linear model theory, using the mean model * Uses examples that are familiar to the student: * design of experiments, analysis of variance, regression, and normal distribution theory * Includes a review of relevant linear algebra concepts * Contains fully worked examples which follow the theorem/proof presentation

دانلود کتاب «مدل های خطی: رویکرد مدل متوسط»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.