کتاب الکترونیکی

استنتاج مبتنی بر احتمال در مدل‌های خودرگرسیون برداری همزمان

Likelihood-based inference in cointegrated vector autoregressive models

دانلود کتاب Likelihood-based inference in cointegrated vector autoregressive models (به فارسی: استنتاج مبتنی بر احتمال در مدل‌های خودرگرسیون برداری همزمان) نوشته شده توسط «Søren Johansen»


اطلاعات کتاب استنتاج مبتنی بر احتمال در مدل‌های خودرگرسیون برداری همزمان

موضوع اصلی: اقتصاد

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Oxford University Press, USA

نویسنده: Søren Johansen

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1996

تعداد صفحه: 280

حجم کتاب: 4 مگابایت

کد کتاب: 0198774508 , 9780198774501 , 0198774494 , 9780198774495 , 9780191525063

توضیحات کتاب استنتاج مبتنی بر احتمال در مدل‌های خودرگرسیون برداری همزمان

در این کتاب، پروفسور یوهانسن، یک آماردان برجسته که در اقتصاد سنجی کار می کند، تحلیل ریاضی و آماری دقیقی از مدل خودرگرسیون برداری هم انباشته ارائه می دهد که محبوبیت زیادی پیدا کرده است. این کتاب ارائه‌ای مستقل برای دانشجویان و محققین تحصیلات تکمیلی است که دانش خوبی از روش‌های احتمال و تحلیل رگرسیون چند متغیره دارند. این تئوری به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد تا به خواننده دانش کاری از تکنیک‌های مربوطه بدهد و تمرین‌های زیادی ارائه شده است. تحلیل نظری با تحلیل تجربی دو مجموعه داده اقتصادی نشان داده شده است. این تئوری در تماس نزدیک با برنامه توسعه یافته است و روش ها در بسته کامپیوتری CATS در RATS پیاده سازی شده است.


In this book, Professor Johansen, a leading statistician working in econometrics, gives a detailed mathematical and statistical analysis of the cointegrated vector autoregressive model, which has been gaining in popularity. The book is a self-contained presentation for graduate students and researchers with a good knowledge of multivariate regression analysis and likelihood methods. The theory is treated in detail to give the reader a working knowledge of the techniques involved, and many exercises are provided. The theoretical analysis is illustrated with the empirical analysis of two sets of economic data. The theory has been developed in close contact with the application and the methods have been implemented in the computer package CATS in RATS.

دانلود کتاب «استنتاج مبتنی بر احتمال در مدل‌های خودرگرسیون برداری همزمان»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.