کتاب الکترونیکی

مقدمه ای بر میکروفلوئیدیک

Introduction to Microfluidics

دانلود کتاب Introduction to Microfluidics (به فارسی: مقدمه ای بر میکروفلوئیدیک) نوشته شده توسط «Patrick Tabeling»


اطلاعات کتاب مقدمه ای بر میکروفلوئیدیک

موضوع اصلی: ابزار

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Oxford University Press

نویسنده: Patrick Tabeling

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2005

تعداد صفحه: 312

حجم کتاب: 7 مگابایت

کد کتاب: 0198568649 , 9780198568643 , 9781429470421

توضیحات کتاب مقدمه ای بر میکروفلوئیدیک

Microfluidics به سیالاتی می پردازد که در سیستم های کوچک شده جریان دارند. این یک رشته جوان است که انتظار می رود در چند سال آینده به طور قابل توجهی گسترش یابد، که با توسعه قابل توجه برنامه های کاربردی در حوزه های دارویی، زیست پزشکی و مهندسی شیمی تحریک شده است. کتاب مقدمه ای بر این رشته است. در فصل اول، پیشینه تاریخی کوتاهی ارائه می‌کند و دیدگاه‌های اصلی حوزه را در سطوح اقتصادی و علمی مورد بحث قرار می‌دهد. سپس فیزیک کوچک سازی و مکانیک سیالات میکروجریان مورد بحث قرار می گیرد. در سه فصل بعدی، پدیده های پراکندگی، الکتریکی و حرارتی در دستگاه های کوچک ارائه شده است. مقدمه‌ای کوتاه بر تکنیک‌های میکروساخت در فصل ششم ارائه شده است و کتاب با ارائه چند نمونه از سیستم‌های میکروفلودیک به پایان می‌رسد. کتاب به روشی ساده، مستقیم و آموزشی نوشته شده است. به جای جزئیات فنی، بر مفاهیم و درک تأکید دارد. این یک دیدگاه متقابل رشته ای از این زمینه را ارائه می دهد که دیدگاه های بیولوژیکی، شیمیایی، فیزیکی و مهندسی را در بر می گیرد. با استفاده از کتاب، خواننده مفاهیم، ​​روش‌ها و داده‌هایی را برای درک موقعیت، که معمولاً در سیستم‌های میکروفلودیک به وجود می‌آیند، خواهد داشت.


Microfluidics deals with fluids flowing in miniaturized systems. It is a young discipline, which is expected to substantially expand over the next few years, stimulated by the considerable development of applications in the pharmaceutical, biomedical and chemical engineering domains. The book is an introduction to this discipline. In the first chapter, it presents a short historical background and discusses the main perspectives of the domain, at economical and scientific levels. Then the physics of miniaturization and the fluid mechanics of microflows are discussed. In the following three chapters, dispersion, electrical and thermal phenomena in miniaturized devices are presented. A brief introduction to microfabrication techniques is given in chapter six and the book concludes by providing a few examples of microfludic systems. The book is written in a simple, direct, pedagogical way. It emphasizes concepts and understanding, rather than technical detail. It offers a cross-disciplinary view of the field embracing biological, chemical, physical and engineering perspectives. By using the book, the reader will have concepts, methods and data to grasp situation, which typically arise in mircofludic systems.

دانلود کتاب «مقدمه ای بر میکروفلوئیدیک»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.