کتاب الکترونیکی

مقدمه ای بر تحلیل پیچیده

Introduction to complex analysis

دانلود کتاب Introduction to complex analysis (به فارسی: مقدمه ای بر تحلیل پیچیده) نوشته شده توسط «Junjiro Noguchi»


اطلاعات کتاب مقدمه ای بر تحلیل پیچیده

موضوع اصلی: تحلیل و بررسی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: AMS

نویسنده: Junjiro Noguchi

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1998

تعداد صفحه: 266

حجم کتاب: 6 مگابایت

کد کتاب: 9780821844472 , 0821844474

توضیحات کتاب مقدمه ای بر تحلیل پیچیده

این کتاب یک بخش مقدماتی کلاسیک از تجزیه و تحلیل پیچیده را برای دانشجویان دانشگاه در رشته های علوم و مهندسی توصیف می کند و می تواند به عنوان یک متن یا کتاب مرجع باشد. بر اثبات های دقیق تأکید می کند و موضوع را به عنوان یک نظریه اساسی ریاضی ارائه می کند. حجم با مسئله ای در مورد منحنی های مربوط به قضیه انتگرال کوشی شروع می شود. برای برخورد دقیق با آن، نویسنده توضیحات مفصلی از هموتوپی منحنی های صفحه ارائه می دهد. از آنجایی که قضیه باقیمانده هم در ریاضیات محض و هم در ریاضیات کاربردی مهم است، نویسنده توضیح نسبتاً مفصلی در مورد نحوه اعمال آن در محاسبات عددی ارائه می دهد. این باید برای کسانی که تحلیل پیچیده را به عنوان یک ابزار مطالعه می کنند کافی باشد.


This book describes a classical introductory part of complex analysis for university students in the sciences and engineering and could serve as a text or reference book. It places emphasis on rigorous proofs, presenting the subject as a fundamental mathematical theory. The volume begins with a problem dealing with curves related to Cauchy’s integral theorem. To deal with it rigorously, the author gives detailed descriptions of the homotopy of plane curves. Since the residue theorem is important in both pure and applied mathematics, the author gives a fairly detailed explanation of how to apply it to numerical calculations; this should be sufficient for those who are studying complex analysis as a tool.

دانلود کتاب «مقدمه ای بر تحلیل پیچیده»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.