کتاب الکترونیکی

مدلسازی تعادل عمومی پویا

Dynamic general equilibrium modelling

دانلود کتاب Dynamic general equilibrium modelling (به فارسی: مدلسازی تعادل عمومی پویا) نوشته شده توسط «Burkhard Heer – Alfred Maußner»


اطلاعات کتاب مدلسازی تعادل عمومی پویا

موضوع اصلی: نظریه بازی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer

نویسنده: Burkhard Heer – Alfred Maußner

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2005

تعداد صفحه: 547

حجم کتاب: 4 مگابایت

کد کتاب: 9783540220954 , 354022095X

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب مدلسازی تعادل عمومی پویا

تئوری چرخه تجاری مدرن و نظریه رشد از مدل های تعادل عمومی پویا تصادفی استفاده می کند. برای حل این مدل ها به ابزارهای ریاضی زیادی نیاز است. این کتاب روش‌های مختلفی را برای محاسبه دینامیک مدل‌های تعادل عمومی ارائه می‌کند. در بخش اول، مدل رشد تصادفی نماینده- عامل با کمک تکرار تابع مقدار، روش‌های تقریب درجه دوم خطی و خطی، انتظارات پارامتری و روش‌های طرح‌ریزی حل می‌شود. به منظور بکارگیری این روش ها، مبانی تحلیل عددی به تفصیل بررسی می شود. بخش دوم روش‌هایی را برای حل اقتصادهای عامل ناهمگن مورد بحث قرار می‌دهد. در چنین اقتصادهایی، توزیع تک تک متغیرهای دولت درون زا است. این بخش از کتاب همچنین به عنوان مقدمه ای بر نظریه مدرن اقتصاد توزیع عمل می کند. کاربردها شامل پویایی توزیع درآمد در چرخه تجاری یا مدل همپوشانی نسل‌ها است. از طریق یک صفحه اصلی همراه این کتاب، کدهای رایانه برای همه برنامه‌ها قابل دانلود هستند.


Modern business cycle theory and growth theory uses stochastic dynamic general equilibrium models. Many mathematical tools are needed to solve these models. The book presents various methods for computing the dynamics of general equilibrium models. In part I, the representative-agent stochastic growth model is solved with the help of value function iteration, linear and linear quadratic approximation methods, parameterised expectations and projection methods. In order to apply these methods, fundamentals from numerical analysis are reviewed in detail. Part II discusses methods for solving heterogeneous-agent economies. In such economies, the distribution of the individual state variables is endogenous. This part of the book also serves as an introduction to the modern theory of distribution economics. Applications include the dynamics of the income distribution over the business cycle or the overlapping-generations model. Through an accompanying home page to this book, computer codes to all applications can be downloaded.

دانلود کتاب «مدلسازی تعادل عمومی پویا»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.