کتاب الکترونیکی

تجزیه و تحلیل موجک برای پردازش و کاربردهای گفتار قوی: کاربردهای تبدیل موجک گسسته و نویز زدایی موجک به طبقه بندی گفتار، … تقویت و تشخیص قوی گفتار

Wavelet Analysis For Robust Speech Processing and Applications: Applications of Discrete Wavelet Transform and Wavelet Denoising to Speech Classification, ... Enhancement and Robust Speech Recognition

دانلود کتاب Wavelet Analysis For Robust Speech Processing and Applications: Applications of Discrete Wavelet Transform and Wavelet Denoising to Speech Classification, … Enhancement and Robust Speech Recognition (به فارسی: تجزیه و تحلیل موجک برای پردازش و کاربردهای گفتار قوی: کاربردهای تبدیل موجک گسسته و نویز زدایی موجک به طبقه بندی گفتار، … تقویت و تشخیص قوی گفتار) نوشته شده توسط «Tuan Van Pham»


اطلاعات کتاب تجزیه و تحلیل موجک برای پردازش و کاربردهای گفتار قوی: کاربردهای تبدیل موجک گسسته و نویز زدایی موجک به طبقه بندی گفتار، … تقویت و تشخیص قوی گفتار

موضوع اصلی: امواج و پردازش سیگنال

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: VDM Verlag

نویسنده: Tuan Van Pham

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2008

تعداد صفحه: 176

حجم کتاب: 4 مگابایت

کد کتاب: 3639024168 , 9783639024166 , 3639024168

توضیحات کتاب تجزیه و تحلیل موجک برای پردازش و کاربردهای گفتار قوی: کاربردهای تبدیل موجک گسسته و نویز زدایی موجک به طبقه بندی گفتار، … تقویت و تشخیص قوی گفتار

استحکام نسبت به نویز پس زمینه آکوستیک یک زمینه بسیار چالش برانگیز در ارتباطات گفتاری مدرن است. یک تحقیق پیشرفته در مورد تکنیک‌ها با انگیزه نیاز به روش‌های کارآمد استخراج ویژگی گفتار، نیاز به افزایش کیفیت سیگنال گفتار ضبط‌شده خراب شده توسط نویز محیطی، و نیاز به بهبود عملکرد تشخیص در شرایط سخت انجام شده است. محیط ها بنابراین، این کتاب روش‌های موجک جدیدی را ارائه می‌کند که برای موضوعات مطرح شده توسعه یافته‌اند. کتاب با تفسیر مزایای موجک برای پردازش گفتار آغاز می شود. فصل‌های بعدی طبقه‌بندی‌های آوایی و گفتاری را ارائه می‌کنند که بر اساس ویژگی‌های موجک قابل اعتماد و با استفاده از رویکردهای مبتنی بر آستانه تطبیقی ​​و مبتنی بر یادگیری ماشین طراحی شده‌اند. پس از آن، بر اساس برآورد نویز تطبیقی ​​از تکنیک به اصطلاح فیلتر چندک و انقباض موجک بهینه، الگوریتم‌های تقویت گفتار برای سمعک و برای افزایش کیفیت سیگنال به منظور افزایش عملکرد تشخیص گفتار توسعه داده می‌شوند. این کتاب برای دانشجویان پیشرفته کارشناسی و کارشناسی ارشد و همچنین برای محققان علمی در زمینه مورد علاقه در نظر گرفته شده است.


Robustness to acoustic background noise is a highly challenging field in modern speech communications. A state-of-the-art research of the techniques has been motivated by the need for efficient speech feature extraction methods, the need for enhancing the quality of the recorded speech signal corrupted by environmental noise, and the need for improving recognition performance in harsh environments. This book, therefore, provides novel wavelet methods which are developed for addressed topics. The book begins with the interpretation of wavelets advantages for speech processing. The next chapters present phonetic and speech classifiers which are designed based on reliable wavelet features and by applying adaptive-threshold based and machine learning based approaches. Afterwards, based on the adaptive noise estimate of the so-called quantile filtering technique and the optimal wavelet shrinkage, speech enhancement algorithms are developed for hearing aids and for enhancing signal quality in order to increase speech recognition performance. The book is intended for advanced undergraduate and graduate students, as well as for scientific researchers in the field of interest.

دانلود کتاب «تجزیه و تحلیل موجک برای پردازش و کاربردهای گفتار قوی: کاربردهای تبدیل موجک گسسته و نویز زدایی موجک به طبقه بندی گفتار، … تقویت و تشخیص قوی گفتار»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.