کتاب الکترونیکی

حجم و انتگرال

Volume and integral

دانلود کتاب Volume and integral (به فارسی: حجم و انتگرال) نوشته شده توسط «Rogosinski W.W.»


اطلاعات کتاب حجم و انتگرال

موضوع اصلی: تحلیل و بررسی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Oliver and Boyd

نویسنده: Rogosinski W.W.

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1952

تعداد صفحه: 164

حجم کتاب: 2 مگابایت

توضیحات کتاب حجم و انتگرال

این مقدمه برای تئوری انتگرال Lebesgue در درجه اول برای دانشجویان سال سوم Honors در نظر گرفته شده است. یک رویکرد هندسی ثابت برای نشان دادن ایده‌های زیربنایی ساده انتخاب شده است. ابتدا حجم یک مجموعه n بعدی به صورت Lebesgue Measure تعریف می شود. انتگرال یک تابع غیر منفی از n متغیر واقعی حجم مجموعه مختصات آن است. گسترش توابع عمومی به راحتی دنبال می شود. مفهوم قدیمی انتگرال ریمان نیز به همین ترتیب توسعه یافته است. ارتباط آن با Lebesgue Integral و مزایای قابل توجه دومی به وضوح مشخص شده است.


This introduction to the theory of the Lebesgue Integral is primarily intended for third-year Honours students. A consistently geometrical approach has been chosen in order to show the simple underlying ideas. First, the volume of an n-dimensional set is defined as it s Lebesgue Measure. The integral of a non-negative function of n real variables is then the volume of its ordinate set; the extension to general functions follows easily. The old notion of the Riemann Integral is similarly developed; its relation to the Lebesgue Integral and the striking advantages of the latter are clearly set out.

دانلود کتاب «حجم و انتگرال»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.