کتاب الکترونیکی

درآمدهای برتر: چشم انداز جهانی

Top Incomes: A Global Perspective

دانلود کتاب Top Incomes: A Global Perspective (به فارسی: درآمدهای برتر: چشم انداز جهانی) نوشته شده توسط «A. B. Atkinson – Thomas Piketty»


اطلاعات کتاب درآمدهای برتر: چشم انداز جهانی

موضوع اصلی: 1

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Oxford University Press, USA

نویسنده: A. B. Atkinson – Thomas Piketty

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2010

تعداد صفحه: 799

حجم کتاب: 5 مگابایت

کد کتاب: 0199286892 , 9780199286898

توضیحات کتاب درآمدهای برتر: چشم انداز جهانی

یک منطقه به سرعت در حال رشد از تحقیقات اقتصادی، بالای توزیع درآمد را با استفاده از داده‌های سوابق مالیات بر درآمد بررسی می‌کند. این جلد مطالعاتی را درباره درآمدهای بالای دوازده کشور از سراسر جهان از جمله چین، هند، ژاپن، آرژانتین و اندونزی گرد هم می آورد. همراه با جلد اول که در سال 2007 منتشر شد، این مطالعات بیست و دو کشور را پوشش می‌دهند. آنها دارای بازه زمانی طولانی هستند، اولین داده ها مربوط به سال 1875 (برای نروژ) است، که اجازه می دهد تحولات اخیر در چشم انداز تاریخی قرار گیرد. این جلد به تفصیل داده های منبع و روش های به کار گرفته شده را شرح می دهد. این منبع مرجع ارزشمندی برای محققان در این زمینه خواهد بود. فصل‌های هر کشور به ماهیت خاص داده‌ها برای هر یک از کشورها می‌پردازند و تکامل بلندمدت سهم‌های درآمد بالا را توصیف می‌کنند. در کل کشورها، تغییرات شگرفی در بالای توزیع درآمد رخ داده است. در نیمه اول قرن، سهم درآمد بالا به طور قابل توجهی کاهش یافت. این تا حد زیادی به شکل کاهش درآمد سرمایه بود. نویسندگان مختلف تأثیر جنگ های جهانی اول و دوم را بررسی می کنند، کشورهای متضادی که درگیر بودند و نبودند. آنها تأثیر رکود و بحران های بانکی را در نظر می گیرند و به تأثیر مالیات تصاعدی توجه ویژه ای دارند. در 30 سال گذشته، سهم درآمدهای برتر به طور قابل توجهی در ایالات متحده و سایر کشورهای آنگلوساکسون افزایش یافته است که منعکس کننده افزایش پراکندگی درآمدها است. این حجم شامل آماری در مورد پرداخت ها و پاداش های برتر است که بسیار مورد بحث قرار گرفته است، و یک چشم انداز جهانی ارائه می دهد که تفاوت های مهم بین کشورها مانند افزایش کمتر در قاره اروپا را مورد بحث قرار می دهد. این کتاب، همراه با جلد 1، این پیشرفت جالب را مستند می کند و علل اساسی را بررسی می کند. یافته ها در یک فصل خلاصه نهایی توسط اتکینسون، پیکتی و سائز گرد هم آمده است.


A rapidly growing area of economic research investigates the top of the income distribution using data from income tax records. This volume brings together studies of top incomes for twelve countries from around the world, including China, India, Japan, Argentina and Indonesia. Together with the first volume, published in 2007, the studies cover twenty two countries. They have a long time span, the earliest data relating to 1875 (for Norway), allowing recent developments to be placed in historical perspective. The volume describes in detail the source data and the methods employed. It will be an invaluable reference source for researchers in the field. Individual country chapters deal with the specific nature of the data for each of the countries, and describe the long-term evolution of top income shares. In the countries as a whole, dramatic changes have taken place at the top of the income distribution. Over the first part of the century, top income shares fell markedly. This largely took the form of a reduction in capital incomes. The different authors examine the impact of the First and Second World Wars, contrasting countries that were and were not engaged. They consider the impact of depressions and banking crises, and pay particular attention to the impact of progressive taxation. In the last 30 years, the shares of top incomes have increased markedly in the US and other Anglo-Saxon countries, reflecting the increased dispersion of earnings. The volume includes statistics on the much-discussed top pay and bonuses, providing a global perspective that discusses important differences between countries such as the lesser increase in Continental Europe. This book, together with volume 1, documents this interesting development and explores the underlying causes. The findings are brought together in a final summary chapter by Atkinson, Piketty and Saez.

دانلود کتاب «درآمدهای برتر: چشم انداز جهانی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.