کتاب الکترونیکی

نظریه میدان کوانتومی حرارتی: جنبه ها و کاربردهای جبری

Thermal Quantum Field Theory: Algebraic Aspects and Applications

دانلود کتاب Thermal Quantum Field Theory: Algebraic Aspects and Applications (به فارسی: نظریه میدان کوانتومی حرارتی: جنبه ها و کاربردهای جبری) نوشته شده توسط «Faqir C. Khanna – Adolfo P C Malbouisson – Jorge M C Malbouisson – Ademir E Santana»


اطلاعات کتاب نظریه میدان کوانتومی حرارتی: جنبه ها و کاربردهای جبری

موضوع اصلی: جبر

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: World Scientific Publishing Company

نویسنده: Faqir C. Khanna – Adolfo P C Malbouisson – Jorge M C Malbouisson – Ademir E Santana

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2009

تعداد صفحه: 482

حجم کتاب: 4 مگابایت

کد کتاب: 9812818871 , 9789812818874

توضیحات کتاب نظریه میدان کوانتومی حرارتی: جنبه ها و کاربردهای جبری

این تک نگاری پیشرفت های اخیر در نظریه میدان کوانتومی در دمای محدود را ارائه می دهد. با استفاده از گروه‌های دروغ، ایده‌هایی از نظریه حرارتی با مفاهیم تقارن در نظر گرفته می‌شوند که نه تنها در نظریه میدان کوانتومی بلکه برای تئوری انتقال، اپتیک کوانتومی و مکانیک آماری نیز کاربرد دارند. این شامل تجزیه و تحلیل جنبه‌های هندسی و توپولوژیکی سیستم‌های محصور فضایی با کاربردهای اثر کازیمیر، ابررسانایی و انتقال فاز است. در نهایت، برخی از پیشرفت ها در سیستم های باز نیز در نظر گرفته شده است. این کتاب تصویری یکپارچه از جنبه‌های بنیادی در نظریه میدان کوانتومی حرارتی و کاربردهای آنها ارائه می‌کند و در نتیجه برای این حوزه مهم است، زیرا چندین ایده متنوع را ترکیب می‌کند که منجر به درک بهتر حوزه‌های مختلف فیزیک می‌شود.

مطالب: اصول کلی: عناصر ترمودینامیک. عناصر مکانیک آماری; تابع پارتیشن و انتگرال مسیر. فیلدهای متقابل دمای صفر. میدان های حرارتی: دینامیک ترموفیلد: تقارن سینماتیکی پایه جبری. نوسانگرهای حرارتی: بوزون ها و فرمیون ها. گروه های حرارتی PoincarГѓВ© و Galilei. انتشار حرارتی؛ فرآیند پراکندگی در دمای محدود. مباحث مربوط به نظریه عادی سازی مجدد; روابط وارد-تاکاهاشی و تقارن سنج. کاربردها در اپتیک کوانتومی: حالت های حرارتی یک حالت میدانی. ویژگی های غیر کلاسیک حالت های کوانتومی حرارتی. سیستم های SU(2) و SU(1،1): Entanglement; Compactified Fields: Compactified Fields; اثر کازمیر برای میدان الکترومغناطیسی. اثر کازیمیر برای فرمیون ها. Compactified 4 Theory; انتقال فاز در سیستم های محدود: کاربرد در فیلم های ابررسانا. مرحله انتقال مرتبه دوم در سیم ها و دانه ها. انتقال مرحله مرتبه اول در سیستم های محدود. برنامه های کاربردی برای سیستم های باز: ترمو جبر در فضای فاز: سیستم های کوانتومی و کلاسیک. روش بلادرنگ برای مکانیک کوانتومی غیرتعادلی. رویکردهای لباس پوشیده و برهنه به فرآیند حرارتی شدن.


This monograph presents recent developments in quantum field theory at finite temperature. By using Lie groups, ideas from thermal theory are considered with concepts of symmetry, allowing for applications not only to quantum field theory but also to transport theory, quantum optics and statistical mechanics. This includes an analysis of geometrical and topological aspects of spatially confined systems with applications to the Casimir effect, superconductivity and phase transitions. Finally, some developments in open systems are also considered. The book provides a unified picture of the fundamental aspects in thermal quantum field theory and their applications, and is important to the field as a result, since it combines several diverse ideas that lead to a better understanding of different areas of physics.

Contents: General Principles: Elements of Thermodynamics; Elements of Statistical Mechanics; Partition Function and Path Integral; Zero Temperature Interacting Fields; Thermal Fields: Thermofield Dynamics: Kinematical Symmetry Algebraic Basis; Thermal Oscillators: Bosons and Fermions; Thermal PoincarГѓВ© and Galilei Groups; Thermal Propagator; Scattering Process at Finite Temperature; Topics on Renormalization Theory; Ward-Takahashi Relations and Gauge Symmetry; Applications to Quantum Optics: Thermalized States of a Field Mode; Nonclassical Properties of Thermal Quantum States; SU(2) and SU(1,1) Systems: Entanglement; Compactified Fields: Compactified Fields; Casimir Effect for the Electromagnetic Field; Casimir Effect for Fermions; Compactified 4 Theory; Phase Transitions in Confined Systems: Application to Superconducting Films; Second-Order Phase Transition in Wires and Grains; First-Order Phase Transitions in Confined Systems; Applications to Open Systems: Thermo-Algebras in Phase Space: Quantum and Classical Systems; Real-Time Method for Nonequilibrium Quantum Mechanics; Dressed and Bare State Approaches to the Thermalization Process.

دانلود کتاب «نظریه میدان کوانتومی حرارتی: جنبه ها و کاربردهای جبری»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.