کتاب الکترونیکی

راهنمای معامله گر برای شاخص های کلیدی اقتصادی

The Trader's Guide to Key Economic Indicators

دانلود کتاب The Trader’s Guide to Key Economic Indicators (به فارسی: راهنمای معامله گر برای شاخص های کلیدی اقتصادی) نوشته شده توسط «Richard Yamarone»


اطلاعات کتاب راهنمای معامله گر برای شاخص های کلیدی اقتصادی

موضوع اصلی: اقتصاد

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Bloomberg Press

نویسنده: Richard Yamarone

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2004

تعداد صفحه: 284

حجم کتاب: 4 مگابایت

کد کتاب: 1576601390 , 9781576601396 , 9781417544004

توضیحات کتاب راهنمای معامله گر برای شاخص های کلیدی اقتصادی

بی ثباتی بازار سهام، سرمایه گذاران جدی را به معتادان داده های کلان اقتصادی تبدیل می کند. با این حال، درک معنای آمارهای اقتصادی، جایگاه آنها در دسیسه های واقعی اقتصاد و بازارهای مالی، و چگونگی رمزگشایی از واکنش های احتمالی بازار به آخرین اظهارات، یک چالش دلهره آور است. تفسیر و بکارگیری موثر مجموعه پیچیده داده های آماری در تصمیم گیری سرمایه گذاری می تواند بسیار دشوار باشد.

این کتاب به مهم ترین آمارهای اقتصادی مشاهده شده در وال استریت امروز اشاره می کند و به نقشی که هر کدام در بازارهای متحرک ایفا می کنند اشاره می کند. روابط متقابل کلیدی که هر آمار در شاخص‌های اقتصادی دیگر و در میان دیگر شاخص‌های اقتصادی دارد را برجسته می‌کند و اهمیت عملی آنها را برای سرمایه‌گذاران مشخص می‌کند.

یک مرجع میز بسیار خوانا که از دیدگاه ترکیبی یک تاجر سابق، دانشگاهی و اقتصاددان فعلی وال استریت نوشته شده است، راهنمای معامله گر برای شاخص های کلیدی اقتصادی شما را از میان مه های اطلاعات راهنمایی می کند و آشکار می کند. این اقدامات مهم چیست و واقعاً چه معنایی دارند.


The volatile stock market is turning serious investors into macroeconomic-data junkies. Yet understanding just what the economic statistics mean, their place in the actual machinations of the economy and financial markets, and how to decipher the market’s likely reactions to the latest pronouncements is a daunting challenge. Interpreting and applying effectively the complex cocktail of statistical data to investment decision making can be overwhelming.

This book hones in on the most important economic statistics observed on Wall Street today and points out the role that each plays in moving markets. It highlights the key interrelationships that each statistic possesses in and among the other economic indicators, and outlines their practical significance to investors.

An extremely readable desk reference written from the combined perspective of a former trader, academic, and current Wall Street economist, The Trader’s Guide to Key Economic Indicators will lead you through the mists of information, revealing what these important measures are and what they really mean.

دانلود کتاب «راهنمای معامله گر برای شاخص های کلیدی اقتصادی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.