کتاب الکترونیکی

ایده آل استیکلبرگر و سیستم واحدهای دایره ای یک میدان سیکلوتومیک

Stickelberger ideal and the system of circular units of a cyclotomic field

دانلود کتاب Stickelberger ideal and the system of circular units of a cyclotomic field (به فارسی: ایده آل استیکلبرگر و سیستم واحدهای دایره ای یک میدان سیکلوتومیک) نوشته شده توسط «Kucera R.»


اطلاعات کتاب ایده آل استیکلبرگر و سیستم واحدهای دایره ای یک میدان سیکلوتومیک

موضوع اصلی: 1

نوع: کتاب الکترونیکی

نویسنده: Kucera R.

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1989

تعداد صفحه: 5

حجم کتاب: 1 مگابایت

دانلود کتاب «ایده آل استیکلبرگر و سیستم واحدهای دایره ای یک میدان سیکلوتومیک»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.