کتاب الکترونیکی

نظریه میدان آماری: مقدمه ای بر مدل های دقیقا حل شده در فیزیک آماری

Statistical Field Theory: An Introduction to Exactly Solved Models in Statistical Physics

دانلود کتاب Statistical Field Theory: An Introduction to Exactly Solved Models in Statistical Physics (به فارسی: نظریه میدان آماری: مقدمه ای بر مدل های دقیقا حل شده در فیزیک آماری) نوشته شده توسط «Giuseppe Mussardo»


اطلاعات کتاب نظریه میدان آماری: مقدمه ای بر مدل های دقیقا حل شده در فیزیک آماری

موضوع اصلی: فیزیک کوانتوم

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: OUP

نویسنده: Giuseppe Mussardo

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2009

تعداد صفحه: 778

حجم کتاب: 4 مگابایت

کد کتاب: 0199547580 , 9780199547586

توضیحات کتاب نظریه میدان آماری: مقدمه ای بر مدل های دقیقا حل شده در فیزیک آماری

این کتاب مقدمه‌ای کامل بر دنیای جذاب انتقال فاز و همچنین بسیاری از موضوعات مرتبط از جمله پیاده‌روی‌های تصادفی، مسائل ترکیبی، نظریه میدان کوانتومی و ماتریس S ارائه می‌دهد. مفاهیم اساسی انتقال فاز، مانند پارامترهای نظم، شکست تقارن خود به خود، تبدیل‌های مقیاس‌بندی، تقارن منسجم و ابعاد غیرعادی، دید مدرن بسیاری از حوزه‌های فیزیک را عمیقاً تغییر داده و منجر به پیشرفت‌های قابل‌توجهی در مکانیک آماری، تئوری ذرات بنیادی، متراکم شده است. فیزیک ماده و نظریه ریسمان این کتاب مستقل مقدمه‌ای عالی برای موضوعات مرزی مدل‌های دقیقاً حل شده در مکانیک آماری و نظریه میدان کوانتومی، گروه نرمال‌سازی مجدد، مدل‌های هم‌نظم، سیستم‌های انتگرال‌پذیر کوانتومی، دوگانگی، ماتریس S الاستیک، ترمودینامیک Bethe ansatz و نظریه عامل شکل ارائه می‌کند. بحث روشن از اصول فیزیکی همراه با تجزیه و تحلیل دقیق چندین شاخه از ریاضیات است که به دلیل ظرافت و زیبایی خود متمایز می شوند، مانند جبرهای ابعادی نامتناهی، نگاشتهای منسجم، معادلات انتگرال یا توابع مدولار. علاوه بر موضوعات تحقیقاتی پیشرفته، این کتاب همچنین بسیاری از موضوعات اساسی در مکانیک آماری، نظریه میدان کوانتومی و فیزیک نظری را پوشش می‌دهد. هر استدلال با توجه به درک منسجم کلی از پدیده های فیزیکی با جزئیات بسیار مورد بحث قرار می گیرد. در صورت لزوم، پیشینه ریاضی در ضمیمه های پایان هر فصل ارائه شده است. فصل ها نیز با مسائلی در سطوح مختلف دشواری دنبال می شوند. دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد یک منبع غنی و چالش برانگیز برای بهبود مهارت های خود و برای دستیابی به یادگیری جامع از بسیاری از جنبه های موضوع پیدا خواهند کرد.


This book provides a thorough introduction to the fascinating world of phase transitions as well as many related topics, including random walks, combinatorial problems, quantum field theory and S-matrix. Fundamental concepts of phase transitions, such as order parameters, spontaneous symmetry breaking, scaling transformations, conformal symmetry, and anomalous dimensions, have deeply changed the modern vision of many areas of physics, leading to remarkable developments in statistical mechanics, elementary particle theory, condensed matter physics and string theory. This self-contained book provides an excellent introduction to frontier topics of exactly solved models in statistical mechanics and quantum field theory, renormalization group, conformal models, quantum integrable systems, duality, elastic S-matrix, thermodynamics Bethe ansatz and form factor theory. The clear discussion of physical principles is accompanied by a detailed analysis of several branches of mathematics, distinguished for their elegance and beauty, such as infinite dimensional algebras, conformal mappings, integral equations or modular functions. Besides advanced research themes, the book also covers many basic topics in statistical mechanics, quantum field theory and theoretical physics. Each argument is discussed in great detail, paying attention to an overall coherent understanding of physical phenomena. Mathematical background is provided in supplements at the end of each chapter, when appropriate. The chapters are also followed by problems of different levels of difficulty. Advanced undergraduate and graduate students will find a rich and challenging source for improving their skills and for accomplishing a comprehensive learning of the many facets of the subject.

دانلود کتاب «نظریه میدان آماری: مقدمه ای بر مدل های دقیقا حل شده در فیزیک آماری»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.