کتاب الکترونیکی

توابع ویژه و کاربردهای آنها

Special Functions and Their Applications

دانلود کتاب Special Functions and Their Applications (به فارسی: توابع ویژه و کاربردهای آنها) نوشته شده توسط «Lebedev N. N. – Silverman R. A.»


اطلاعات کتاب توابع ویژه و کاربردهای آنها

موضوع اصلی: فیزیک ریاضی

نوع: کتاب الکترونیکی

نویسنده: Lebedev N. N. – Silverman R. A.

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1972

تعداد صفحه: 322

حجم کتاب: 10 مگابایت

نوبت چاپ: 1st edition

توضیحات کتاب توابع ویژه و کاربردهای آنها

کار معروف روسی در مورد کاربرد توابع سیلندر و هارمونیک های کروی بحث می کند. تابع گاما؛ توابع انتگرال احتمالی و توابع مرتبط توابع هوا؛ توابع بیش از حد هندسی؛ بیشتر. ترجمه ریچارد سیلورمن.


Famous Russian work discusses the application of cylinder functions and spherical harmonics; gamma function; probability integral and related functions; Airy functions; hyper-geometric functions; more. Translated by Richard Silverman.

دانلود کتاب «توابع ویژه و کاربردهای آنها»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.