کتاب الکترونیکی

اکولوژی فضایی

Spatial ecology

دانلود کتاب Spatial ecology (به فارسی: اکولوژی فضایی) نوشته شده توسط «Stephen Cantrell – Chris Cosner – Shigui Ruan»


اطلاعات کتاب اکولوژی فضایی

موضوع اصلی: بوم شناسی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Chapman and Hall/CRC

نویسنده: Stephen Cantrell – Chris Cosner – Shigui Ruan

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2009

تعداد صفحه: 371

حجم کتاب: 6 مگابایت

کد کتاب: 1420059858 , 9781420059854

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب اکولوژی فضایی

با بررسی رابطه بین ریاضیات و بوم‌شناسی، اکولوژی فضایی بر برخی چالش‌های مهم در حال ظهور در این زمینه تمرکز می‌کند. این چالش‌ها شامل درک تأثیر فضا بر ساختار جامعه، گنجاندن مقیاس و ساختار مناظر در مدل‌های ریاضی، و ایجاد ارتباط بین بوم‌شناسی فضایی و نظریه تکاملی، اپیدمیولوژی و اقتصاد است.

این کتاب با مقالاتی در مورد چگونگی تأثیرگذاری اثرات فضایی بر پویایی جمعیت ها و ساختار جوامع آغاز می شود. سپس چگونگی ارتباط مقیاس و ساختار فضایی و رفتار پراکندگی با پدیده‌های پویایی جمعیت، تکامل، اپیدمیولوژی و اقتصاد را مورد بحث قرار می‌دهد. فصول بعدی بر تأثیر متقابل اکولوژی با تکامل، اپیدمیولوژی و اقتصاد متمرکز است. فصل‌های مربوط به بوم‌شناسی و نظریه تکاملی یک تور هدایت‌شده را از طریق تعدادی سناریو و رویکردهای مدل‌سازی ارائه می‌کنند که حوزه‌های فعال تحقیقات فعلی را نشان می‌دهند و مسیرهایی را به سوی وحدت مفهومی پیشنهاد می‌کنند. سپس این کتاب نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با رژیم‌های مدل‌سازی مشابه، مشکلات اپیدمیولوژی و بوم‌شناسی را به نحو سودمندی مورد بررسی قرار داد. این مقاله با مقالاتی به پایان می رسد که توضیح می دهد چگونه ایده های اقتصاد، بوم شناسی و نظریه کنترل کیفیت ممکن است برای پرداختن به مسائل در مدیریت منابع طبیعی ترکیب شوند.

با مشارکت برخی از بهترین ها در در این زمینه، این جلد پیشرفت اکولوژی را به عنوان یک علم واقعاً کمی ترویج می‌کند، به ویژه که نقش فضا را لمس می‌کند. این کتاب خوانندگان را ترغیب می کند تا زمینه های جدیدی از تحقیق در نظریه ریاضی بوم شناسی فضایی و ارتباط آن با نظریه تکاملی، اپیدمیولوژی و اقتصاد را باز کنند.


Exploring the relationship between mathematics and ecology, Spatial Ecology focuses on some important emerging challenges in the field. These challenges consist of understanding the impact of space on community structure, incorporating the scale and structure of landscapes into mathematical models, and developing connections between spatial ecology and evolutionary theory, epidemiology, and economics.

The book begins with essays on how spatial effects influence the dynamics of populations and the structure of communities. It then discusses how spatial scale and structure and dispersal behavior connect to phenomena in population dynamics, evolution, epidemiology, and economics. Subsequent chapters focus on the interplay of ecology with evolution, epidemiology, and economics. The chapters on ecology and evolutionary theory provide a guided tour through a number of scenarios and modeling approaches that represent active areas of current research and suggest some paths toward conceptual unification. The book then illustrates how problems in epidemiology and ecology can be profitably addressed by similar modeling regimes. It concludes with essays that describe how ideas from economics, ecology, and quality control theory may be combined to address issues in natural resource management.

With contributions from some of the best in the field, this volume promotes the advancement of ecology as a truly quantitative science, particularly as it touches on the role of space. The book will inspire readers to open up new areas of research in the mathematical theory of spatial ecology and its connections with evolutionary theory, epidemiology, and economics.

دانلود کتاب «اکولوژی فضایی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.