کتاب الکترونیکی

تکینگی های منحنی های صفحه

Singularities of plane curves

دانلود کتاب Singularities of plane curves (به فارسی: تکینگی های منحنی های صفحه) نوشته شده توسط «Eduardo Casas-Alvero»


اطلاعات کتاب تکینگی های منحنی های صفحه

موضوع اصلی: جبر

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Cambridge University Press

نویسنده: Eduardo Casas-Alvero

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2000

تعداد صفحه: 356

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 0521789591 , 0511569327 , 9780511569326 , 9780521789592

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب تکینگی های منحنی های صفحه

این توضیح جامع و مستقل از نظریه جبری-هندسی تکینگی‌های منحنی‌های مسطح، جنبه‌های کلاسیک و مدرن این میدان را پوشش می‌دهد. این یک درمان یکپارچه با اثبات کامل ارائه می دهد و نتایج مدرنی را ارائه می دهد که فقط در مقالات تحقیقاتی ظاهر شده اند. تعدادی از نتایج مهم کلاسیک را که قبلاً هیچ مرجع مناسبی برای آنها وجود نداشت، به روز می کند و به درستی اثبات می کند. با نتایج جدید و منتشر نشده قبلی و همچنین کاربردهایی در جبر و هندسه جبری، این کتاب به عنوان یک متن مرجع برای محققان در این زمینه مفید خواهد بود. همچنین به عنوان یک کتاب درسی برای دوره های تحصیلات تکمیلی در مورد تکینگی مناسب است.


This comprehensive and self-contained exposition of the algebro-geometric theory of singularities of plane curves covers both the classical and modern aspects of the field. It gives a unified treatment with complete proofs and presents modern results which have only appeared in research papers. It updates and correctly proves a number of important classical results for which there was formerly no suitable reference. With new, previously unpublished results as well as applications to algebra and algebraic geometry, this book will be useful as a reference text for researchers in the field. It is also suitable as a textbook for postgraduate courses on singularities.

دانلود کتاب «تکینگی های منحنی های صفحه»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.