کتاب الکترونیکی

مشکل رضایتمندی: نظریه و کاربردها

Satisfiability problem: theory and applications

دانلود کتاب Satisfiability problem: theory and applications (به فارسی: مشکل رضایتمندی: نظریه و کاربردها) نوشته شده توسط «Jun Gu – Panos M. Pardalos – Jun Gu – Panos M. Pardalos – NSF Science and Technology Center in Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science»


اطلاعات کتاب مشکل رضایتمندی: نظریه و کاربردها

موضوع اصلی: احتمال

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: American Mathematical Society

نویسنده: Jun Gu – Panos M. Pardalos – Jun Gu – Panos M. Pardalos – NSF Science and Technology Center in Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1997

تعداد صفحه: 723

حجم کتاب: 8 مگابایت

کد کتاب: 0821804790 , 9780821804797

توضیحات کتاب مشکل رضایتمندی: نظریه و کاربردها

مسئله رضایت‌پذیری (SAT) در منطق ریاضی، تئوری محاسبات و بسیاری از کاربردهای صنعتی مرکزی است. رابطه قوی بین تئوری، الگوریتم ها و کاربردهای مسئله SAT وجود دارد. هدف این کتاب گردآوری کارهای بهترین نظریه پردازان، الگوریتم گراها و متخصصانی است که روی مسئله SAT و کاربردهای صنعتی کار می کنند و همچنین تعامل بین سه گروه تحقیقاتی را افزایش می دهد. این کتاب کاربرد نتایج نظری/الگوریتمی را در مسائل عملی و ارائه مشکلات عملی برای مطالعه نظری/الگوریتمی دارد.

عناوین اصلی پوشش داده شده در این کتاب شامل مسائل و معیارهای SAT عملی و صنعتی، مطالعات موردی مهم و کاربردهای مسئله SAT و الگوریتم‌های SAT، الگوریتم‌های جدید و تکنیک‌های بهبود یافته برای تست رضایت‌پذیری، ساختارهای داده خاص و جزئیات پیاده‌سازی الگوریتم‌های SAT است. ، و مطالعه نظری مسئله SAT و الگوریتم های SAT.

ویژگی ها:

بررسی جامع کار تحقیقاتی SAT در 25 سال گذشته.

آخرین نتایج تحقیقات.

طیفی از مسائل و کاربردهای الگوریتمی.


The satisfiability (SAT) problem is central in mathematical logic, computing theory, and many industrial applications. There has been a strong relationship between the theory, the algorithms, and the applications of the SAT problem. This book aims to bring together work by the best theorists, algorithmists, and practitioners working on the SAT problem and on industrial applications, as well as to enhance the interaction between the three research groups. The book features the application of theoretical/algorithmic results to practical problems and presents practical problems for theoretical/algorithmic study.

Major topics covered in the book include practical and industrial SAT problems and benchmarks, significant case studies and applications of the SAT problem and SAT algorithms, new algorithms and improved techniques for satisfiability testing, specific data structures and implementation details of the SAT algorithms, and the theoretical study of the SAT problem and SAT algorithms.

Features:

A comprehensive review of SAT research work over the past 25 years.

The most recent research results.

A spectrum of algorithmic issues and applications.

دانلود کتاب «مشکل رضایتمندی: نظریه و کاربردها»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.