کتاب الکترونیکی

بررسی فیزیک پلاسما.

Reviews of plasma physics.

دانلود کتاب Reviews of plasma physics. (به فارسی: بررسی فیزیک پلاسما.) نوشته شده توسط «Vitaly D. Shafranov»


اطلاعات کتاب بررسی فیزیک پلاسما.

موضوع اصلی: فیزیک پلاسما

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Kluwer

نویسنده: Vitaly D. Shafranov

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2003

تعداد صفحه: 294

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 9780306110696 , 0306110695

نوبت چاپ: draft

توضیحات کتاب بررسی فیزیک پلاسما.

بررسی‌های فیزیک پلاسما، جلد 23، دو بررسی با کیفیت بالا از آخرین تحقیقات فیزیک پلاسما روسی ارائه می‌کند. V.A. Astapenko، L.A. Bureyeva، V.S. Lisitsa، به توصیف یکپارچه از اثرات قطبش هسته اتمی در انتقال آزاد، آزاد و محدود به کران ذرات باردار در زمینه اتم چند الکترون اختصاص داده شده است. این اثرات به طور مستقل در کاربردهای مختلف برای بیش از 40 سال درمان شدند. توصیف جهانی مبتنی بر مدل‌های پلاسمایی آماری فرآیندهای اتمی با یون‌ها و اتم‌های پیچیده است. این توصیف استخراج قوانین مقیاس بندی کلی برای فرآیندهای فوق را ممکن می سازد. این بررسی اولین تلاش برای ارائه رویکرد جهانی به مشکل است. همه انواع انتقال در چارچوب مدل های کلاسیک و کوانتومی برای پراکندگی انرژی ذرات در تعامل با هسته اتمی در نظر گرفته می شوند. نتایج تجربی و نظری برای قدرت نوسانگر اتم‌ها و یون‌های باردار بالا، پدیده پلاریزاسیون در اثر نوری، کانال پلاریزاسیون جدید در نوترکیب و برای برمسترالانگ الکترون‌ها، ذرات نسبیتی و سنگین روی اتم‌ها و یون‌های پیچیده ارائه شده است.

“تئوری مجانبی تبادل بار و فرآیندهای تحرک برای یون های اتمی” توسط B.M. اسمیرنوف فرآیند تبادل بار رزونانسی و همچنین فرآیندهای انتقال (ضرایب تحرک و انتشار) برای یون‌های گازهای اصلی را که با انتقال الکترون تشدید تعیین می‌شوند، بررسی می‌کند. اساس نظریه مجانبی تبادل بار رزونانسی است که به ما امکان می‌دهد سطح مقطع را برای همه عناصر ارزیابی کنیم و دقت آنها را تخمین بزنیم. یک نسخه ساده از نظریه مجانبی به شرح زیر استفاده می شود: یک پارامتر نسبت بین سطح مقطع اتم و مقطع تبادل بار رزونانسی است. سطح مقطع این فرآیند از طریق پارامترهای مجانبی یک الکترون انتقال دهنده به اتم بیان می شود. از نتایج تجربی نیز استفاده می شود، اما دقت آنها معمولا کمتر از آن چیزی است که توسط نظریه مجانبی به دست می آید.


Reviews of Plasma Physics, Volume 23 , presents two high quality reviews from the cutting-edge of Russian plasma physics research.

“Plasma Models of Atom and Radiative-Collisional Processes”, by V.A. Astapenko, L.A. Bureyeva, V.S. Lisitsa, is devoted to a unified description of the atomic core polarization effects in the free-free, free-bound and bound-bound transitions of the charged particles in the field of multielectron atom. These effects were treated independently in various applications for more than 40 years. The universal description is based on statistical plasma models of atomic processes with complex ions and atoms. This description makes it possible to extract general scaling laws for the processes above. This review is the first attempt to give the universal approach to the problem. All types of transitions are considered in the frame of both classical and quantum models for the energy scattering of the particle interacting with the atomic core. Experimental and theoretical results are given for the oscillator strengths of atoms and highly charged ions, polarization phenomena in photoeffect, new polarization channel in recombination and for Bremsstrahlung of electrons, relativistic and heavy particles on complex atoms and ions.

“Asymptotic Theory of Charge Exchange And Mobility Processes for Atomic Ions” by B.M. Smirnov reviews the process of resonant charge exchange, and also the transport processes (mobility and diffusion coefficients) for ions in parent gases which are determined by resonant electron transfer. The basis is the asymptotic theory of resonant charge exchange that allows us to evaluate cross sections for all the elements and estimate their accuracy. A simple version of the asymptotic theory is used as follows: a parameter is the ratio between an atom cross section, and the cross section of resonant charge exchange. The cross section of this process is expressed through asymptotic parameters of a transferring electron it the atom. Experimental results are also used, but their accuracy is usually lower than can be obtained by the asymptotic theory.

دانلود کتاب «بررسی فیزیک پلاسما.»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.