کتاب الکترونیکی

منطق مرتبط: یک تفسیر فلسفی

Relevant Logic: A Philosophical Interpretation

دانلود کتاب Relevant Logic: A Philosophical Interpretation (به فارسی: منطق مرتبط: یک تفسیر فلسفی) نوشته شده توسط «Edwin D. Mares»


اطلاعات کتاب منطق مرتبط: یک تفسیر فلسفی

موضوع اصلی: فلسفه

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: CUP

نویسنده: Edwin D. Mares

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2004

تعداد صفحه: 239

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 0521829232 , 9780521829236

توضیحات کتاب منطق مرتبط: یک تفسیر فلسفی

ویژگی تعیین کننده منطق مرتبط این است که مقدمات یک استدلال را مجبور می کند که واقعاً مورد استفاده قرار گیرند و بنابراین در نتیجه گیری آن «مرتبط» می شوند. این کتاب خواننده را با منطق مرتبط آشنا می کند و تفسیری فلسفی از آن ارائه می دهد. منطق در زمینه معناشناسی جهان ممکن و معناشناسی موقعیت تحلیل می‌شود، که سپس برای ارائه درکی از ذرات منطقی مختلف (به ویژه دلالت و نفی) و شرط‌های زبان طبیعی اعمال می‌شود. این کتاب با بررسی کاربردهای مختلف منطق مرتبط به پایان می رسد.


The defining feature of relevant logic is that it forces the premises of an argument to be really used and thus become “relevant” in deriving its conclusion. This book introduces the reader to relevant logic and provides it with a philosophical interpretation. The logic is analyzed in the context of possible world semantics and situation semantics, which are then applied to provide an understanding of the various logical particles (especially implication and negation) and natural language conditionals. The book concludes by examining various applications of relevant logic.

دانلود کتاب «منطق مرتبط: یک تفسیر فلسفی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.