کتاب الکترونیکی

مکانیک کوانتومی به طور خلاصه

Quantum Mechanics in a Nutshell

دانلود کتاب Quantum Mechanics in a Nutshell (به فارسی: مکانیک کوانتومی به طور خلاصه) نوشته شده توسط «Gerald D. Mahan»


اطلاعات کتاب مکانیک کوانتومی به طور خلاصه

موضوع اصلی: تحصیلات

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: PUP

نویسنده: Gerald D. Mahan

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2009

تعداد صفحه: 414

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 9780691137131 , 0691137137

توضیحات کتاب مکانیک کوانتومی به طور خلاصه

این کتاب مبانی و همچنین بسیاری از موضوعات خاص مورد علاقه فعلی را پوشش می‌دهد، مختصرترین، به‌روزترین و در دسترس‌ترین کتاب درسی در سطح فارغ‌التحصیل در زمینه مکانیک کوانتومی موجود است. نوشته شده توسط جرالد ماهان، فیزیکدان محقق برجسته و نویسنده یک کتاب درسی تحسین شده در مورد فیزیک ذرات متعدد، مکانیک کوانتومی به طور خلاصه تقطیر تجربه چندین ساله تدریس است.

با تاکید بر استفاده از مکانیک کوانتومی. برای توصیف سیستم‌های کوانتومی واقعی مانند اتم‌ها و جامدات، و غنی از کاربردهای جالب، این کتاب از حل خواص یک ذره منفرد در پتانسیل شروع می‌شود. برای حل دو ذره (اتم هلیوم)؛ برای پرداختن به سیستم های چند ذره ای کاربردها شامل گاز الکترون، مغناطیس، و تراکم بوز-اینشتین است. نمونه ها با دقت انتخاب و کار شده اند. و هر فصل دارای تکالیف متعددی است که بسیاری از آنها اصلی است.

مکانیک کوانتومی به طور خلاصه به موضوعات سنتی و مدرن، از جمله نظریه اغتشاش، WKBJ، روش‌های تغییرات، تکانه زاویه‌ای، معادله دیراک، و بسیاری از آنها می‌پردازد. توابع موج ذرات، نیروی کازیمیر و قضیه بل. و بسیاری از موضوعات – مانند برهمکنش بین فوتون‌ها و الکترون‌ها، نظریه پراکندگی، و نظریه تابعی چگالی – را در عمق استثنایی بررسی می‌کند.

افزودنی ارزشمند به ادبیات آموزشی، مکانیک کوانتومی به طور خلاصه. برای یک دوره دو ترم بسیار مناسب است.

مختصرترین، به روزترین و در دسترس ترین کتاب درسی فارغ التحصیل در این زمینه

حاوی ایده آل است. مقدار مطالب برای یک دوره دو ترم

بر شرح سیستم های کوانتومی واقعی، از جمله طیف وسیعی از کاربردها تمرکز می کند

موضوعات سنتی و همچنین موضوعات در مرز را پوشش می دهد. تحقیق

درباره موضوعاتی با جزئیات بی سابقه مانند برهمکنش فوتون-الکترون، نظریه پراکندگی، و نظریه تابعی چگالی

شامل مسائل تکلیف متعدد در پایان هر فصل </li


Covering the fundamentals as well as many special topics of current interest, this is the most concise, up-to-date, and accessible graduate-level textbook on quantum mechanics available. Written by Gerald Mahan, a distinguished research physicist and author of an acclaimed textbook on many-particle physics, Quantum Mechanics in a Nutshell is the distillation of many years’ teaching experience.

Emphasizing the use of quantum mechanics to describe actual quantum systems such as atoms and solids, and rich with interesting applications, the book proceeds from solving for the properties of a single particle in potential; to solving for two particles (the helium atom); to addressing many-particle systems. Applications include electron gas, magnetism, and Bose-Einstein Condensation; examples are carefully chosen and worked; and each chapter has numerous homework problems, many of them original.

Quantum Mechanics in a Nutshell expertly addresses traditional and modern topics, including perturbation theory, WKBJ, variational methods, angular momentum, the Dirac equation, many-particle wave functions, Casimir Force, and Bell’s Theorem. And it treats many topics–such as the interactions between photons and electrons, scattering theory, and density functional theory–in exceptional depth.

A valuable addition to the teaching literature, Quantum Mechanics in a Nutshell is ideally suited for a two-semester course.

The most concise, up-to-date, and accessible graduate textbook on the subject

Contains the ideal amount of material for a two-semester course

Focuses on the description of actual quantum systems, including a range of applications

Covers traditional topics, as well as those at the frontiers of research

Treats in unprecedented detail topics such as photon-electron interaction, scattering theory, and density functional theory

Includes numerous homework problems at the end of each chapter

دانلود کتاب «مکانیک کوانتومی به طور خلاصه»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.