کتاب الکترونیکی

مشکلات در نظریه عملگر

Problems in operator theory

دانلود کتاب Problems in operator theory (به فارسی: مشکلات در نظریه عملگر) نوشته شده توسط «Y. A. Abramovich – Charalambos D. Aliprantis»


اطلاعات کتاب مشکلات در نظریه عملگر

موضوع اصلی: تحلیل و بررسی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: American Mathematical Society

نویسنده: Y. A. Abramovich – Charalambos D. Aliprantis

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2002

تعداد صفحه: 402

حجم کتاب: 10 مگابایت

کد کتاب: 0821821474 , 9780821821473

توضیحات کتاب مشکلات در نظریه عملگر

این یکی از معدود کتاب های موجود در ادبیات است که شامل مسائلی است که به طور کامل به نظریه عملگرها در فضاهای Banach و شبکه های Banach اختصاص دارد. این کتاب شامل راه حل های کامل برای بیش از 600 تمرین در جلد همراه، دعوت به نظریه عملگر، جلد 50 در سری AMS Graduate Studies in Mathematics، همچنین توسط آبراموویچ و علیپرانتیس است.

تمرین ها و راه حل های موجود در این جلد اهداف بسیاری را دنبال می کنند. اول، آنها فرصتی را در اختیار خوانندگان قرار می دهند تا درک خود را از نظریه آزمایش کنند. دوم، از آنها برای نشان دادن جزئیات فنی صریح در اثبات بسیاری از نتایج در نظریه عملگر استفاده می‌شود و گزارش‌های دقیق و کاملی از این جزئیات در اختیار خواننده قرار می‌دهد. سوم، تمرینات شامل بسیاری از نتایج شناخته شده است که اثبات آنها در جای دیگر به آسانی در دسترس نیست. در نهایت، کتاب حاوی مقدار قابل توجهی از مطالب اضافی و پیشرفت های بیشتر است. با افزودن مطالب اضافی به بسیاری از تمرین ها، نویسندگان توانسته اند ارائه را تا حد امکان مستقل نگه دارند.

این کتاب می تواند به عنوان یک متن تکمیلی برای دوره های تحصیلات تکمیلی در تئوری اپراتورها، تحلیل واقعی، تئوری تابع، نظریه ادغام، تئوری اندازه گیری و تحلیل عملکردی بسیار مفید باشد. همچنین یک ابزار مرجع خوب برای محققان فیزیک، مهندسی، اقتصاد و امور مالی خواهد بود.


This is one of the few books available in the literature that contains problems devoted entirely to the theory of operators on Banach spaces and Banach lattices. The book contains complete solutions to the more than 600 exercises in the companion volume, An Invitation to Operator Theory, Volume 50 in the AMS series Graduate Studies in Mathematics, also by Abramovich and Aliprantis.

The exercises and solutions contained in this volume serve many purposes. First, they provide an opportunity to the readers to test their understanding of the theory. Second, they are used to demonstrate explicitly technical details in the proofs of many results in operator theory, providing the reader with rigorous and complete accounts of such details. Third, the exercises include many well-known results whose proofs are not readily available elsewhere. Finally, the book contains a considerable amount of additional material and further developments. By adding extra material to many exercises, the authors have managed to keep the presentation as self-contained as possible.

The book can be very useful as a supplementary text to graduate courses in operator theory, real analysis, function theory, integration theory, measure theory, and functional analysis. It will also make a nice reference tool for researchers in physics, engineering, economics, and finance.

دانلود کتاب «مشکلات در نظریه عملگر»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.