کتاب الکترونیکی

اقتصاد جمعیت

Population economics

دانلود کتاب Population economics (به فارسی: اقتصاد جمعیت) نوشته شده توسط «Assaf Razin – Efraim Sadka»


اطلاعات کتاب اقتصاد جمعیت

موضوع اصلی: اقتصاد

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: The MIT Press

نویسنده: Assaf Razin – Efraim Sadka

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1995

تعداد صفحه: 253

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 0262181606 , 9780262181600 , 9780585314761

توضیحات کتاب اقتصاد جمعیت

از مالتوس تا بکر، رویکرد اقتصادی به رشد جمعیت و تعاملات آن با محیط اقتصادی اطراف دستخوش دگرگونی بزرگی شده است. اقتصاد جمعیت نظریه پشت این تغییر و پیامدهای آن برای سیاست اقتصادی را روشن می کند. رازین و سادکا به طور سیستماتیک پیامدهای اقتصادی خرد تصمیمات مردم را در مورد تعداد فرزند و چگونگی تأمین آنها در روندهای جمعیت و مسائل اجتماعی سیاست جمعیت بررسی می کنند. نویسندگان چگونگی تأثیر این تصمیمات بر عرضه نیروی کار، مصرف، پس‌انداز و میراث، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، و رشد اقتصادی، همراه با موضوعات جدید مرتبط مانند مهاجرت و توزیع مجدد درآمد بین نسل‌ها را در یک چارچوب اقتصاد خرد یکپارچه تجزیه و تحلیل می‌کنند.

اقتصاد جمعیت یک رویکرد کاملاً مدرن از اقتصاد جمعیت به عنوان یک رشته در اقتصاد عمومی است. این کتاب خانه و اقتصاد مارک نرلوو: اقتصاد رفاه درون‌زای باروری را ادغام و گسترش می‌دهد، و همچنین آثاری را که به‌طور مشترک با همکاران نوشته شده در مجلات مختلف و سایر نشریات نوشته شده است.


From Malthus to Becker, the economic approach to population growth and its interactions with the surrounding economic environment has undergone a major transformation. Population Economics elucidates the theory behind this shift and the consequences for economic policy.

Razin and Sadka systematically examine the microeconomic implications of people’s decisions about how many children to have and how to provide for them on population trends and social issues of population policy. The authors analyze how these decisions affect labor supply, consumption, savings and bequests, investments in human capital, and economic growth, along with related new issues such as migration and income redistribution across generations, in an integrated microeconomic framework.

Population Economics is a thoroughly modern treatment of population economics as a field in public economics. It integrates and extends Marc Nerlove’s Household and Economy: Welfare Economics of Endogenous Fertility, as well as work written jointly with colleagues that has appeared in various journals and other publications.

دانلود کتاب «اقتصاد جمعیت»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.