کتاب الکترونیکی

نمودارهای مسطح: نظریه و الگوریتم ها

Planar Graphs: Theory and Algorithms

دانلود کتاب Planar Graphs: Theory and Algorithms (به فارسی: نمودارهای مسطح: نظریه و الگوریتم ها) نوشته شده توسط «T. Nishizeki and N. Chiba (Eds.)»


اطلاعات کتاب نمودارهای مسطح: نظریه و الگوریتم ها

موضوع اصلی: نظریه گراف

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Elsevier Science Ltd

نویسنده: T. Nishizeki and N. Chiba (Eds.)

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1988

تعداد صفحه: ii-xiii, 1-232

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 9780444702128 , 0444702121

توضیحات کتاب نمودارهای مسطح: نظریه و الگوریتم ها

من قویاً پیشنهاد می‌کنم تا زمانی که نویسندگان نسخه بعدی قابل خواندن/قابل استفاده‌تر را تولید کنند، از این کتاب اجتناب کنید. وگرنه فقط برو یه کتاب جایگزین پیدا کن. موضوع بسیار جالب و مفید است اما کتاب یادگیری آن را بسیار دشوار می کند. برای قطعیت، یک مثال فنی بدون تعریف اصطلاحات ارائه می‌دهم: شکل 3.5 در صفحه 41 وجود دارد که یک نمودار مسطح و انتزاع آن را به یک “PQ-tree” نشان می‌دهد که شامل گره‌های P و گره‌های Q است. گره‌های P رئوس بریده‌شده در Bk هستند و گره‌های Q اجزای 2 متصل Gk هستند. Bk مانند درخت PQ در شکل نشان داده شده است. Gk نشان داده نمی شود اما جدا از رئوس مجازی باید با Bk مطابقت داشته باشد. مشکل این است که Bk به ​​وضوح دارای دو راس برش است در حالی که تنها یک راس برش در درخت PQ به عنوان یک گره P نشان داده می شود. بنابراین واضح است که یک اطلاعات گم شده وجود دارد: چگونه یک راس برش Bk به ​​یک جزء متصل به گره Q از Gk ترجمه می شود؟ در بهترین حالت ناقص و گیج کننده است، در بدترین حالت فقط اشتباه است. این استثنا نیست: این قانون نحوه نگارش کتاب است. تنها با بازخوانی مجدد بخش‌ها و پر کردن جزئیات حذف شده، می‌توان به آنچه نویسندگان باید می‌گفتند، می‌رسید. این هوشمندانه نیست. این «نوشتن اقتصادی» نیست. این باعث اتلاف وقت خواننده می شود و موضوع را بی جهت دشوار می کند. اگر بخواهم فصل‌های 1 تا 3 این کتاب را برای مقاله‌ای در ژورنال بررسی کنم، توصیه می‌کنم بدون ویرایش‌های اصلی منتشر نکنید. قدردانی می کنم که نویسندگان شروع به نوشتن این کتاب کردند. آنها فقط باید آن را تمام کنند، لطفا


I strongly suggest avoiding this book until the authors produce a more readable/useable next edition. Or else just go find an alternative book. The subject matter is quite interesting and useful but the book makes it extremely difficult to learn. For the sake of definiteness I will provide a technical example without defining terminology: There is a figure 3.5 on page 41 which shows a planar graph and its abstraction into a “PQ-tree”, containing P-nodes and Q-nodes. P-nodes are cut vertices in Bk and Q-nodes are 2-connected components of Gk. Bk is shown in the figure, as is the PQ-tree. Gk is not shown but aside from the virtual vertices it ought to correspond to Bk. The problem is that Bk clearly has two cut vertices whereas only one cut vertex is represented in the PQ-tree as a P-node. So there is obviously a missing piece of information: How does a Bk cut vertex get translated into a Q-node 2-connected component of Gk? It is at best incomplete and confusing, at worst just wrong. This is not the exception: it is the rule for how the book is written. Only by re-re-re-reading sections and filling in omitted details does one arrive at what the authors should have said. This is not clever. This is not “economical writing”. This is wasting the reader’s time making the subject unnecessarily difficult. If I were to peer-review chapters 1 through 3 of this book for a journal article I would recommend Do Not Publish Without Major Revisions. I appreciate that the authors started to write this book; they just need to finish it, please.

دانلود کتاب «نمودارهای مسطح: نظریه و الگوریتم ها»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.