کتاب الکترونیکی

تشکیل الگو در رشد کریستال محدود با انتشار

Pattern formation in diffusion-limited crystal growth

دانلود کتاب Pattern formation in diffusion-limited crystal growth (به فارسی: تشکیل الگو در رشد کریستال محدود با انتشار) نوشته شده توسط «Klaus Kassner»


اطلاعات کتاب تشکیل الگو در رشد کریستال محدود با انتشار

موضوع اصلی: ترمودینامیک و مکانیک آماری

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: WS

نویسنده: Klaus Kassner

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1996

تعداد صفحه: 267

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 9789810215323 , 9810215320

توضیحات کتاب تشکیل الگو در رشد کریستال محدود با انتشار

این کتاب وضعیت فعلی تئوری تشکیل الگو توسط یک رابط مایع-جامد در طول رشد کریستال را بررسی می‌کند. این یک مقدمه آموزشی به موضوع، از جمله نتایج تجربی، مدل‌سازی ریاضی و تحلیل پایداری خطی می‌دهد. پس از برجسته کردن موفقیت تئوری در حل مشکل انتخاب رشد دندریتیک، جهت‌گیری‌های جدید مختلفی از تحقیقات ارائه می‌شود که اخیراً در آن پیشرفت‌هایی حاصل شده است. اینها تشکیل ساختارهای جلبک دریایی غیر دندریتی، رشد یوتکتیک لایه ای و انجماد سریع است. بر تعامل بین روش های تحلیلی از یک سو (مقیاس سازی آرگومان ها، تحلیل مجانبی، معادله تشابه، بسط سیواشینسکی مفرد) و محاسبات عددی از سوی دیگر (روش نیوتن، طرح های دینامیکی) تاکید شده است.


This book reviews the current state of the theory of pattern formation by a liquid-solid interface during crystal growth. It gives a pedagogical introduction to the subject, including experimental results, mathematical modeling and linear stability analysis. After highlighting the success of the theory in resolving the selection problem of dendritic growth, various new directions of research are presented in which progress has been made recently. These are the formation of nondendritic seaweed-like structures, growth of lamellar eutectics and rapid solidification. The interplay between analytic methods on the one hand (scaling arguments, asymptotic analysis, similarity equation, Sivashinsky singular expansion) and numerical calculations on the other (Newton method, dynamical schemes) is emphasized.

دانلود کتاب «تشکیل الگو در رشد کریستال محدود با انتشار»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.