کتاب الکترونیکی

کوانتیزاسیون انتگرال مسیر و کوانتیزاسیون تصادفی

Path integral quantization and stochastic quantization

دانلود کتاب Path integral quantization and stochastic quantization (به فارسی: کوانتیزاسیون انتگرال مسیر و کوانتیزاسیون تصادفی) نوشته شده توسط «Masujima M.»


اطلاعات کتاب کوانتیزاسیون انتگرال مسیر و کوانتیزاسیون تصادفی

موضوع اصلی: احتمال

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer

نویسنده: Masujima M.

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2000

تعداد صفحه: 285

حجم کتاب: 2 مگابایت

توضیحات کتاب کوانتیزاسیون انتگرال مسیر و کوانتیزاسیون تصادفی

این کتاب مروری بر کوانتیزاسیون انتگرال مسیر و کوانتیزاسیون تصادفی مکانیک کلاسیک و نظریه میدان می‌دهد. میدان سنج غیر آبلی، میدان گرانشی، و نمایش انتگرال مسیر مکانیک آماری کوانتومی و کوانتیزاسیون تصادفی توصیف شده‌اند.


The book gives an overview of path integral quantization and stochastic quantization of classical mechanics and field theory. The non-Abelian gauge field, the gravitational field, and the path integral representation of quantum statistical mechanics and stochastic quantization are described.

دانلود کتاب «کوانتیزاسیون انتگرال مسیر و کوانتیزاسیون تصادفی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.