کتاب الکترونیکی

فضای زمان عملیاتی: برهمکنش ها و ذرات

Operational Spacetime: Interactions and Particles

دانلود کتاب Operational Spacetime: Interactions and Particles (به فارسی: فضای زمان عملیاتی: برهمکنش ها و ذرات) نوشته شده توسط «Heinrich Saller (auth.)»


اطلاعات کتاب فضای زمان عملیاتی: برهمکنش ها و ذرات

موضوع اصلی: تجهیزات هوافضا

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer-Verlag New York

نویسنده: Heinrich Saller (auth.)

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2010

تعداد صفحه: 344

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 9781441908971

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب فضای زمان عملیاتی: برهمکنش ها و ذرات

فضای زمان عملیاتی: فعل و انفعالات و ذرات درک اساسی از شرطی شدن متقابل فضازمان و برهمکنش ها و ماده را در اختیار خوانندگان قرار می دهد. منیفولد فضازمان به عنوان مخزنی برای پارامترسازی عملیات Lie group یا زیرگروه های گروه های Lie در نظر گرفته می شود. با گروه‌های عملیات پایه یا جبرهای دروغ، همه ساختارهای فیزیکی را می‌توان بر حسب تحقق‌ها یا نمایش‌های متناظر تفسیر کرد. خواص فیزیکی مقادیر ویژه یا متغیرهای مرتبط هستند.

به عنوان یک مثال صریح، یک فضازمان عملیاتی به نام فضازمان الکتروضعیف پیشنهاد شده است که کلاس‌های گروه هیپرشارژ داخلی-ایزوسپین را در گروه خطی عمومی در دو بعد پیچیده، یعنی گروه پوششی لورنتز، پارامتری می‌کند. توسط گروه علّی (اتساع) و فازی. نمایش‌ها و متغیرهای آن با هدف ارتباط کیفی و عددی آن‌ها با ویژگی‌های برهم‌کنش‌ها و ذرات ناشی از نمایش‌های فضاهای مماس مینکوفسکی بررسی خواهند شد.

هاینریش سالر نویسنده نظریه کوانتومی عملیاتی I: ساختارهای غیرنسبیتی (اسپرینگر، 2006) و نظریه کوانتومی عملیاتی II: ساختارهای نسبیتی (اسپرینگر، 2006).


Operational Spacetime: Interactions and Particles provides readers with a basic understanding of the mutual conditioning of spacetime and interactions and matter. The spacetime manifold will be looked at to be a reservoir for the parametrization of operation Lie groups or subgroup classes of Lie groups. With basic operation groups or Lie algebras, all physical structures can be interpreted in terms of corresponding realizations or representations. Physical properties are related eigenvalues or invariants.

As an explicit example, an operational spacetime is proposed, called electroweak spacetime, parametrizing the classes of the internal hypercharge-isospin group in the general linear group in two complex dimensions, i.e., the Lorentz cover group, extended by the causal (dilation) and phase group. Its representations and invariants will be investigated with the aim to connect them, qualitatively and numerically, with the properties of interactions and particles as arising in the representations of its tangent Minkowski spaces.

Heinrich Saller is the author of Operational Quantum Theory I: Nonrelativistic Structures (Springer, 2006) and Operational Quantum Theory II: Relativistic Structures (Springer, 2006).

دانلود کتاب «فضای زمان عملیاتی: برهمکنش ها و ذرات»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.