کتاب الکترونیکی

نیمه گروه های عددی

Numerical semigroups

دانلود کتاب Numerical semigroups (به فارسی: نیمه گروه های عددی) نوشته شده توسط «J.C. Rosales – P. A. García-Sánchez (auth.)»


اطلاعات کتاب نیمه گروه های عددی

موضوع اصلی: ریاضیات محاسباتی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer-Verlag New York

نویسنده: J.C. Rosales – P. A. García-Sánchez (auth.)

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2009

تعداد صفحه: 181

حجم کتاب: 1 مگابایت

کد کتاب: 1441901590 , 9781441901590

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب نیمه گروه های عددی

این تک نگاری اولین تک نگاری است که منحصراً به توسعه تئوری نیمه گروه های عددی اختصاص دارد. در این متن مختصر و مستقل، دانشجویان فارغ التحصیل و محققان از این توضیح گسترده از موضوع بهره خواهند برد.

ویژگی های کلیدی “نیمه گروه های عددی” عبارتند از:

– محتوا از اصول اولیه برای باز کردن مسائل تحقیق و آخرین پیشرفت‌ها در این زمینه؛

– تمرین‌هایی در پایان هر فصل که مطالب را گسترش داده و پشتیبانی می‌کند؛

– تأکید بر جنبه‌های محاسباتی از نظریه؛ الگوریتم‌هایی برای ارائه محاسبات مؤثر ارائه می‌شوند؛

– مثال‌های زیادی که مفاهیم و الگوریتم‌ها را نشان می‌دهند؛

– ارائه ارتباطات مختلف بین نیمه‌گروه‌های عددی و نظریه اعداد، نظریه کدگذاری، هندسه جبری، برنامه‌ریزی خطی و جبر جابه‌جایی برای محققین جالب خواهد بود.

“نیمه گروه‌های عددی” برای دانشجویان سال اول تحصیلات تکمیلی قابل دسترسی است، تنها با دانش اولیه جبر مورد نیاز است و پیش‌زمینه کامل مورد نیاز را برای خوانندگان فراهم می‌کند. آشنا به موضوع محققان ابزارهای ارائه شده را در تولید مثال ها و نمونه های متقابل در زمینه های دیگر مانند هندسه جبری، نظریه اعداد و برنامه ریزی خطی مفید خواهند یافت.


This monograph is the first devoted exclusively to the development of the theory of numerical semigroups. In this concise, self-contained text, graduate students and researchers will benefit from this broad exposition of the topic.

Key features of “Numerical Semigroups” include:

– Content ranging from the basics to open research problems and the latest advances in the field;

– Exercises at the end of each chapter that expand upon and support the material;

– Emphasis on the computational aspects of the theory; algorithms are presented to provide effective calculations;

– Many examples that illustrate the concepts and algorithms;

– Presentation of various connections between numerical semigroups and number theory, coding theory, algebraic geometry, linear programming, and commutative algebra would be of significant interest to researchers.

“Numerical Semigroups” is accessible to first year graduate students, with only a basic knowledge of algebra required, giving the full background needed for readers not familiar with the topic. Researchers will find the tools presented useful in producing examples and counterexamples in other fields such as algebraic geometry, number theory, and linear programming.

دانلود کتاب «نیمه گروه های عددی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.