کتاب الکترونیکی

غیرخطی بودن و آشفتگی در ارتعاشات مولکولی

Nonlinearity and chaos in molecular vibrations

دانلود کتاب Nonlinearity and chaos in molecular vibrations (به فارسی: غیرخطی بودن و آشفتگی در ارتعاشات مولکولی) نوشته شده توسط «Guozhen Wu»


اطلاعات کتاب غیرخطی بودن و آشفتگی در ارتعاشات مولکولی

موضوع اصلی: مکانیک: نوسانات و امواج

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Elsevier Science

نویسنده: Guozhen Wu

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2005

تعداد صفحه: 321

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 0444519068 , 9780444519061 , 9780080459073

توضیحات کتاب غیرخطی بودن و آشفتگی در ارتعاشات مولکولی

غیرخطی و آشوب در ارتعاشات مولکولی به طور سیستماتیک با یک رویکرد جبری دروغ به مطالعه خواص غیرخطی ارتعاشات مولکولی بسیار برانگیخته می پردازد. مفاهیم اساسی دینامیک غیرخطی مانند آشوب، فراکتال ها، شبه تناوبی، رزونانس و توان لیاپانوف و نقش آنها در مطالعه ارتعاشات مولکولی ارائه شده است. 20 فصل شامل ایده های اساسی، مفهوم گروه های دینامیکی، سیستم SU(2) دو حالته یکپارچه، سیستم SU(3) سه حالته غیرقابل ادغام، کاربرد جبری su(1,1) غیر فشرده، su(3) می شود. ) شکستن تقارن و کاربرد آن و اثر کمی چرخش نامتقارن مولکولی. تاکید بر رزونانس و آشفتگی، ساختار فراکتالی ضرایب ویژه، حرکت خمشی C-H استیلن، حرکت منظم و آشفته DCN، وجود اعداد کوانتومی تقریباً حفظ شده، حرکت تک الکترونیکی در چند مکان، توان لیاپانوف، اقدامات مسیرهای دوره ای و کوانتیزاسیون، تابع H و کاربرد آن در آرامش ارتعاشی و همچنین شیب دیکسون و تخریب و آشوب آن در حالت های انتقالی. این رویکرد شکاف بین طیف‌سنجی ارتعاشی مولکولی و دینامیک غیرخطی را پر می‌کند. این کتاب چارچوبی از اطلاعات را ارائه می دهد که خوانندگان می توانند از آن برای ایجاد دانش خود استفاده کنند، و بنابراین برای همه کسانی که در فیزیک مولکولی، طیف سنجی مولکولی، فیزیک شیمی و فیزیک نظری کار می کنند یا مطالعه می کنند، به شدت توصیه می شود. * در مورد پدیده های غیرخطی و آشفته در ارتعاشات مولکولی بحث می کند * به ارتعاشات مولکولی بسیار برانگیخته نزدیک می شود * اطلاعات روشنی را برای دانشجویان و محققانی که به دنبال گسترش دانش در این زمینه هستند ارائه می دهد.


Nonlinearity and Chaos in Molecular Vibrations deals systematically with a Lie algebraic approach to the study of nonlinear properties of molecular highly excited vibrations. The fundamental concepts of nonlinear dynamics such as chaos, fractals, quasiperiodicity, resonance, and the Lyapunov exponent, and their roles in the study of molecular vibrations are presented. The 20 chapters cover the basic ideas, the concept of dynamical groups, the integrable two-mode SU(2) system, the unintegrable three-mode SU(3) system, the noncompact su(1,1) algebraic application, su(3) symmetry breaking and its application and the quantal effect of asymmetric molecular rotation. Emphasis is given to: resonance and chaos, the fractal structure of eigencoefficients, the C-H bend motion of acetylene, regular and chaotic motion of DCN, the existence of approximately conserved quantum numbers, one-electronic motion in multi-sites, the Lyapunov exponent, actions of periodic trajectories and quantization, the H function and its application in vibrational relaxation as well as the Dixon dip and its destruction and chaos in the transitional states. This approach bridges the gap between molecular vibrational spectroscopy and nonlinear dynamics. The book presents a framework of information that readers can use to build their knowledge, and is therefore highly recommended for all those working in or studying molecular physics, molecular spectroscopy, chemical physics and theoretical physics. * Discusses nonlinearity and chaotic phenomena in molecular vibrations * Approaches the complicated highly excited molecular vibration * Provides clear information for students and researchers looking to expand knowledge in this field

دانلود کتاب «غیرخطی بودن و آشفتگی در ارتعاشات مولکولی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.