کتاب الکترونیکی

اطلاعات پر سر و صدا و پیچیدگی محاسباتی

Noisy information and computational complexity

دانلود کتاب Noisy information and computational complexity (به فارسی: اطلاعات پر سر و صدا و پیچیدگی محاسباتی) نوشته شده توسط «Leszek Plaskota»


اطلاعات کتاب اطلاعات پر سر و صدا و پیچیدگی محاسباتی

موضوع اصلی: ریاضیات محاسباتی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: CUP

نویسنده: Leszek Plaskota

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1996

تعداد صفحه: 321

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 9780521553681 , 0521553687

توضیحات کتاب اطلاعات پر سر و صدا و پیچیدگی محاسباتی

این کتاب به پیچیدگی محاسباتی مسائل ریاضی می پردازد که اطلاعات موجود برای آنها جزئی، پر سر و صدا و قیمت است. نویسنده یک نظریه کلی از پیچیدگی محاسباتی مسائل پیوسته با اطلاعات پر سر و صدا ایجاد می کند و تعدادی برنامه کاربردی ارائه می دهد. او نویز قطعی و تصادفی را در نظر می گیرد. او همچنین الگوریتم‌های بهینه، اطلاعات بهینه و محدودیت‌های پیچیدگی را در تنظیمات مختلف ارائه می‌کند: بدترین حالت، حالت متوسط، مختلط بدترین میانگین، متوسط-بدترین، و مجانبی. موضوعات خاص عبارتند از: وجود الگوریتم‌های خطی بهینه (affine)، خواص بهینه‌سازی اسپلاین هموارسازی، الگوریتم‌های منظم‌سازی و حداقل مربعات (با انتخاب بهینه پارامترهای هموارسازی و منظم‌سازی)، تطبیق در مقابل عدم تطبیق و روابط بین تنظیمات مختلف. این کتاب کار محققان دهه گذشته را در زمینه هایی مانند پیچیدگی محاسباتی، نظریه تقریب و آمار ادغام می کند و نتایج جدید بسیاری را نیز شامل می شود. نویسنده دویست تمرین برای افزایش درک خواننده از موضوع ارائه می دهد.


This book deals with the computational complexity of mathematical problems for which available information is partial, noisy and priced. The author develops a general theory of computational complexity of continuous problems with noisy information and gives a number of applications; he considers deterministic as well as stochastic noise. He also presents optimal algorithms, optimal information, and complexity bounds in different settings: worst case, average case, mixed worst-average, average-worst, and asymptotic. Particular topics include: the existence of optimal linear (affine) algorithms, optimality properties of smoothing spline, regularization and least squares algorithms (with the optimal choice of the smoothing and regularization parameters), adaption versus nonadaption, and relations between different settings. The book integrates the work of researchers over the past decade in such areas as computational complexity, approximation theory, and statistics, and includes many new results as well. The author supplies two hundred exercises to increase the reader’s understanding of the subject.

دانلود کتاب «اطلاعات پر سر و صدا و پیچیدگی محاسباتی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.