کتاب الکترونیکی

کتاب راهنمای توابع ریاضی NIST

NIST handbook of mathematical functions

دانلود کتاب NIST handbook of mathematical functions (به فارسی: کتاب راهنمای توابع ریاضی NIST) نوشته شده توسط «Frank W. J. Olver – Daniel W. Lozier – Ronald F. Boisvert – Charles W. Clark»


اطلاعات کتاب کتاب راهنمای توابع ریاضی NIST

موضوع اصلی: تحلیل و بررسی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Cambridge University Press

نویسنده: Frank W. J. Olver – Daniel W. Lozier – Ronald F. Boisvert – Charles W. Clark

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2010

تعداد صفحه: 967

حجم کتاب: 12 مگابایت

کد کتاب: 0521140633 , 9780521140638 , 9780521192255 , 0521192250

نوبت چاپ: 1 Pap/Cdr

توضیحات کتاب کتاب راهنمای توابع ریاضی NIST

برای چندین دهه که از انتشار «راهنمای توابع ویژه» اساسی ویرایش شده توسط M. Abramovitz و I. Steegan (اغلب به عنوان A&S نامیده می شود) می گذرد، نظریه توابع ویژه به طور قابل توجهی تکمیل شده است. البته، تمام نتایج ارائه شده در A&S معتبر هستند و برای همیشه باقی خواهند ماند، اما، مثلاً، نظریه چند جمله ای های متعامد q و توابع فوق هندسی q تنها در پایان قرن بیستم توسعه جدی پیدا کرد.


За несколько десятилетий, прошедших с момента издания фундаментального «Справочника по специальным функциям» под редакцией М.Абрамовица и И.Стиган (часто называемом A&S), теория специальных функций была изрядно дополнена. Разумеется, все результаты, изложенные в A&S, остаются в силе и останутся навсегда, но, скажем, теория q-ортогональных полиномов и q-гипергеометрических функций получила серьезное развитие только в конце XX столетия.

دانلود کتاب «کتاب راهنمای توابع ریاضی NIST»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.