کتاب الکترونیکی

روش ها و کاربردهای چند شبکه ای

Multi-grid methods and applications

دانلود کتاب Multi-grid methods and applications (به فارسی: روش ها و کاربردهای چند شبکه ای) نوشته شده توسط «Wolfgang Hackbusch»


اطلاعات کتاب روش ها و کاربردهای چند شبکه ای

موضوع اصلی: ریاضیات محاسباتی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer

نویسنده: Wolfgang Hackbusch

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1985

تعداد صفحه: 390

حجم کتاب: 4 مگابایت

کد کتاب: 9783540127611 , 3540127615

توضیحات کتاب روش ها و کاربردهای چند شبکه ای

روش های چندشبکه ای کارآمدترین ابزار برای حل مسائل ارزش مرزی بیضوی هستند. خواننده در اینجا مقدمه ای ابتدایی برای الگوریتم های چندشبکه ای و همچنین یک تحلیل همگرایی جامع پیدا می کند. یک بخش کاربردهای ویژه (معادلات همرفت- انتشار، مسائل اغتشاش منفرد، مسائل ارزش ویژه، و غیره) را توصیف می کند. این کتاب همچنین شامل ارائه کامل روش چندشبکه ای از نوع دوم است که کاربردهای مهمی در معادلات انتگرال (به عنوان مثال “روش پانل”) و مشکلات متعدد دیگر دارد. خوانندگانی که علاقه عملی به روش های چندشبکه ای دارند و همچنین خوانندگانی که علاقه نظری بیشتری دارند از این کتاب بهره مند خواهند شد.


Multi-grid methods are the most efficient tools for solving elliptic boundary value problems. The reader finds here an elementary introduction to multi-grid algorithms as well as a comprehensive convergence analysis. One section describes special applications (convection-diffusion equations, singular perturbation problems, eigenvalue problems, etc.). The book also contains a complete presentation of the multi-grid method of the second kind, which has important applications to integral equations (e.g. the “panel method”) and to numerous other problems. Readers with a practical interest in multi-grid methods will benefit from this book as well as readers with a more theoretical interest.

دانلود کتاب «روش ها و کاربردهای چند شبکه ای»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.