کتاب الکترونیکی

توابع پایه برداری نقشه برداری شده برای معادلات انتگرال الکترومغناطیسی

Mapped vector basis functions for electromagnetic integral equations

دانلود کتاب Mapped vector basis functions for electromagnetic integral equations (به فارسی: توابع پایه برداری نقشه برداری شده برای معادلات انتگرال الکترومغناطیسی) نوشته شده توسط «Andrew F. Peterson – Constantine Balanis»


اطلاعات کتاب توابع پایه برداری نقشه برداری شده برای معادلات انتگرال الکترومغناطیسی

موضوع اصلی: الکتریسیته و مغناطیس

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Morgan & Claypool Publishers

نویسنده: Andrew F. Peterson – Constantine Balanis

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2006

تعداد صفحه: 123

حجم کتاب: 1 مگابایت

کد کتاب: 1598290126 , 9781598290127

توضیحات کتاب توابع پایه برداری نقشه برداری شده برای معادلات انتگرال الکترومغناطیسی

حل روش لحظات معادلات انتگرال میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی (EFIE و MFIE) به اجسام رسانا مدل‌سازی شده با سلول‌های منحنی گسترش یافته است. این تکنیک ها برای پراکندگی الکترومغناطیسی، آنتن، امضای رادار و کاربردهای ارتباط بی سیم مهم هستند. توابع پایه برداری از انواع واگرایی منطبق و منطبق با حلقه توضیح داده شده است، و توابع پایه درون یابی و سلسله مراتبی خاص بررسی می شوند. رویه‌های نگاشت این توابع پایه از یک دامنه مرجع به یک سلول منحنی، در حالی که خواص تداوم مورد نظر در سلول‌های منحنی را حفظ می‌کنند، به تفصیل مورد بحث قرار می‌گیرند. برای مثال، نتایج برای مثال‌هایی ارائه شده‌اند که از توابع پایه منطبق با واگرایی با EFIE و توابع پایه منطبق بر پیچ با MFIE استفاده می‌کنند. مخاطبان مورد نظر شامل مهندسان الکترومغناطیسی با آشنایی قبلی با تکنیک های عددی هستند.


The method-of-moments solution of the electric field and magnetic field integral equations (EFIE and MFIE) is extended to conducting objects modeled with curved cells. These techniques are important for electromagnetic scattering, antenna, radar signature, and wireless communication applications. Vector basis functions of the divergence-conforming and curl-conforming types are explained, and specific interpolatory and hierarchical basis functions are reviewed. Procedures for mapping these basis functions from a reference domain to a curved cell, while preserving the desired continuity properties on curved cells, are discussed in detail. For illustration, results are presented for examples that employ divergence-conforming basis functions with the EFIE and curl-conforming basis functions with the MFIE. The intended audience includes electromagnetic engineers with some previous familiarity with numerical techniques.

دانلود کتاب «توابع پایه برداری نقشه برداری شده برای معادلات انتگرال الکترومغناطیسی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.