کتاب الکترونیکی

روش شناسی مدل خطی

Linear model methodology

دانلود کتاب Linear model methodology (به فارسی: روش شناسی مدل خطی) نوشته شده توسط «Andre I. Khuri»


اطلاعات کتاب روش شناسی مدل خطی

موضوع اصلی: احتمال

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Chapman and Hall/CRC

نویسنده: Andre I. Khuri

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2009

تعداد صفحه: 564

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 1584884819 , 9781584884811

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب روش شناسی مدل خطی

با توجه به اهمیت مدل های خطی در تئوری آماری و تحقیقات تجربی، درک خوب اصول و نظریه بنیادی آنها ضروری است. با پشتیبانی از تعداد زیادی مثال، روش مدل خطی پایه ای قوی در تئوری مدل های خطی فراهم می کند و آخرین پیشرفت ها در تجزیه و تحلیل داده ها را بررسی می کند.

پس از ارائه تکامل تاریخی روش‌ها و تکنیک‌های خاص مورد استفاده در مدل‌های خطی، این کتاب فضاهای برداری و تبدیل‌های خطی را مرور می‌کند و مفاهیم اساسی و نتایج جبر ماتریسی را که مربوط به مطالعه مدل‌های خطی است، مورد بحث قرار می‌دهد. اگرچه عمدتاً بر روی مدل‌های خطی کلاسیک متمرکز است، چندین فصل بعدی همچنین تکنیک‌های اخیر را برای حل مسائل شناخته‌شده که مربوط به توزیع و استقلال اشکال درجه دوم، تجزیه و تحلیل توابع خطی و تضادهای قابل تخمین، و درمان کلی تصادفی متوازن و متوازن می‌شوند، بررسی می‌کنند. مدل های با جلوه های ترکیبی سپس نویسنده موضوعات معاصر بیشتری را در مدل‌های خطی پوشش می‌دهد، از جمله کفایت تقریب Satterthwaite، مدل‌های اثرات ثابت و مختلط نامتعادل، مدل‌های خطی ناهمسان، مدل‌های سطح پاسخ با اثرات تصادفی، و مدل‌های چند پاسخی خطی. فصل آخر مدل‌های خطی تعمیم‌یافته را معرفی می‌کند که نشان‌دهنده توسعه مدل‌های خطی کلاسیک است.

مدل‌های خطی زمینه را برای تجزیه و تحلیل واریانس، تحلیل رگرسیون، روش‌شناسی سطح پاسخ، مؤلفه‌های واریانس فراهم می‌کنند. تجزیه و تحلیل، و بیشتر، درک نظریه پشت مدلسازی خطی را ضروری می کند. این کتاب با بازتاب پیشرفت‌های انجام‌شده در سی سال گذشته، توسعه دقیقی از نظریه‌های زیربنایی مدل‌های خطی ارائه می‌دهد.


Given the importance of linear models in statistical theory and experimental research, a good understanding of their fundamental principles and theory is essential. Supported by a large number of examples, Linear Model Methodology provides a strong foundation in the theory of linear models and explores the latest developments in data analysis.

After presenting the historical evolution of certain methods and techniques used in linear models, the book reviews vector spaces and linear transformations and discusses the basic concepts and results of matrix algebra that are relevant to the study of linear models. Although mainly focused on classical linear models, the next several chapters also explore recent techniques for solving well-known problems that pertain to the distribution and independence of quadratic forms, the analysis of estimable linear functions and contrasts, and the general treatment of balanced random and mixed-effects models. The author then covers more contemporary topics in linear models, including the adequacy of Satterthwaite’s approximation, unbalanced fixed- and mixed-effects models, heteroscedastic linear models, response surface models with random effects, and linear multiresponse models. The final chapter introduces generalized linear models, which represent an extension of classical linear models.

Linear models provide the groundwork for analysis of variance, regression analysis, response surface methodology, variance components analysis, and more, making it necessary to understand the theory behind linear modeling. Reflecting advances made in the last thirty years, this book offers a rigorous development of the theory underlying linear models.

دانلود کتاب «روش شناسی مدل خطی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.