کتاب الکترونیکی

کتاب مسائل جبر خطی

Linear Algebra Problem Book

دانلود کتاب Linear Algebra Problem Book (به فارسی: کتاب مسائل جبر خطی) نوشته شده توسط «Paul R. Halmos»


اطلاعات کتاب کتاب مسائل جبر خطی

موضوع اصلی: جبر

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: MAA

نویسنده: Paul R. Halmos

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1996

تعداد صفحه: 349

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 0883853221 , 9780883853221

توضیحات کتاب کتاب مسائل جبر خطی

آیا می توان جبر خطی را تنها با حل مسائل یاد گرفت؟ پل هالموس اینطور فکر می کند، و شما نیز پس از خواندن این کتاب، همین را خواهید دید. کتاب مسائل جبر خطی یک متن ایده آل برای درس جبر خطی است. دانش آموز را گام به گام از بدیهیات اساسی یک زمینه از طریق مفهوم فضاهای برداری به مفاهیم پیشرفته مانند فضاهای محصول درونی و نرمال بودن می برد. همه اینها از طریق یک سری از 164 مسئله، هر کدام با نکات و در انتهای کتاب، راه حل های کامل رخ می دهد. این کتاب نمونه شگفت انگیزی از نحوه آموزش و یادگیری ریاضیات با «انجام» ریاضیات است. برای کلاس‌هایی که در گروه‌های کوچک تدریس می‌شوند به خوبی کار می‌کند و می‌تواند برای خودآموزی نیز استفاده شود. دانش‌آموزان پس از بررسی کتاب، نه تنها قضایای جبر خطی، بلکه برخی از سؤالات مطرح شده را نیز درک خواهند کرد که در وهله اول این قضایا را قادر می‌سازند کشف شوند. آنها به توانایی های خود در حل مسئله اعتماد می کنند و برای درک دوره های پیشرفته تر آمادگی بیشتری خواهند داشت. همانطور که نویسنده توضیح می‌دهد، “فکر نمی‌کنم تا زمانی که سوالات را ندانم، موضوعی را درک نمی‌کنم… من این کتاب را نوشتم تا آن سوالات، مشکلات را در ذهن خودم سازماندهی کنم.” این کتاب را با دانش آموزان خود امتحان کنید تا آنها نیز بتوانند سؤالات جبر خطی را سازماندهی و درک کنند.


Can one learn linear algebra solely by solving problems? Paul Halmos thinks so, and you will too once you read this book. The Linear Algebra Problem Book is an ideal text for a course in linear algebra. It takes the student step by step from the basic axioms of a field through the notion of vector spaces, on to advanced concepts such as inner product spaces and normality. All of this occurs by way of a series of 164 problems, each with hints and, at the back of the book, full solutions. This book is a marvelous example of how to teach and learn mathematics by ‘doing’ mathematics. It will work well for classes taught in small groups and can also be used for self-study. After working their way through the book, students will understand not only the theorems of linear algebra, but also some of the questions which were asked which enabled the theorems to be discovered in the first place. They will gain confidence in their problem solving abilities and be better prepared to understand more advanced courses. As the author explains, ‘I don’t think I understand a subject until I know the questions … I wrote this book to organize those questions, problems, in my own mind.’ Try this book with your students and they too will be able to organize and understand the questions of linear algebra.

دانلود کتاب «کتاب مسائل جبر خطی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.