کتاب الکترونیکی

سازندهای ژوراسیک و کرتاسه سوالبارد

Jura- und Kreideformationen von Spitzbergen

دانلود کتاب Jura- und Kreideformationen von Spitzbergen (به فارسی: سازندهای ژوراسیک و کرتاسه سوالبارد) نوشته شده توسط «Sokolov D. – Bodylevsky W.»


اطلاعات کتاب سازندهای ژوراسیک و کرتاسه سوالبارد

موضوع اصلی: 1

نوع: کتاب الکترونیکی

نویسنده: Sokolov D. – Bodylevsky W.

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1931

تعداد صفحه: 179

حجم کتاب: 7 مگابایت

دانلود کتاب «سازندهای ژوراسیک و کرتاسه سوالبارد»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.