کتاب الکترونیکی

راهنمای ارزیابی پیشرفته کسب و کار

Handbook of advanced business valuation

دانلود کتاب Handbook of advanced business valuation (به فارسی: راهنمای ارزیابی پیشرفته کسب و کار) نوشته شده توسط «Robert F. Reilly»


اطلاعات کتاب راهنمای ارزیابی پیشرفته کسب و کار

موضوع اصلی: 1

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: McGraw-Hill

نویسنده: Robert F. Reilly

زبان: English

فرمت کتاب: chm (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1999

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 0071347690 , 9780071347693 , 9780071379038

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب راهنمای ارزیابی پیشرفته کسب و کار

هزینه بین المللی سرمایه … تخفیف انسداد . . . مسائل ارزش گذاری منحصر به فرد ESOP…مسائل ارزش گذاری خاص برای تیم های ورزشی…ساختار سرمایه در شرکت های در حال رشد…روش هایی برای محاسبه حق بیمه ریسک سهام…این روزها، درک مسائل پیچیده در ارزش گذاری تجاری پیشرفته نیازمند تیمی از کارشناسان کتابچه راهنمای ارزیابی پیشرفته کسب و کار تیم شما از کارشناسان ارزشیابی است – متخصصان و صاحب نظران حقوقی شناخته شده ملی از سراسر کشور که پاسخ های معتبر و راه حل های نوآورانه ای را برای گیج کننده ترین سؤالات ارزشیابی شما ارائه می دهند. کتابچه راهنمای ارزشیابی کسب و کار پیشرفته که در یک آرایش کاربر پسند و عمومی به خاص ساختار یافته است، بخش گسترده ای از آخرین تفکر مفهومی در مورد این موضوع را نشان می دهد. فقط در این مجلد تامل برانگیز می‌توانید موارد زیر را بیابید: چکیده‌ها و تفاسیر مطالعات تجربی اخیر در فقدان بازارپسندی، انسداد، و موارد دیگر. درمان عمیق مسائل ارزش گذاری تخصصی از بسیاری از صنایع – از جمله مراقبت های بهداشتی، فناوری، و امتیازات ورزشی؛ توضیحات واضح و شهودی رویه‌های پیچیده و باطنی برای تحلیل‌های قیمت‌گذاری انتقال بین شرکتی و ارزیابی‌های ارزشی مالیات بر دارایی. مانند جلد قبلی خود VALUING A BUSINESS – که مفاهیم و شیوه های اساسی ارزیابی کسب و کار را در مد معتبر و همه جانبه پوشش می دهد – کتاب راهنمای ارزیابی پیشرفته کسب و کار معیار جدیدی از بحث های پیشرفته و معاصر را برای سرمایه گذاران و متخصصان با تجربه ارزیابی کسب و کار فراهم می کند. کارشناسان ارزشیابی از PricewaterhouseCoopers، Ernst & Young، Willamette Management Associates، Arthur Andersen، American Appraisal Associates، و غیره، تخصص خود را در این مرجع خوش نوشته، متفکر و متقاعد کننده ترکیب می کنند – مرجعی که مطلقاً رقیب نزدیکی در زمینه شکوفایی کسب و کار ندارد. ارزیابی و تحلیل امنیت


International cost of capital…blockage discounts . . . valuation issues unique to ESOPs…specific valuation issues for sports teams…capital structure in emerging growth companies…methods for calculating equity risk premiums…These days, understanding the complex issues in advanced business valuation requires a team of experts. The HANDBOOK OF ADVANCED BUSINESS VALUATION is your team of valuation experts–nationally recognized practitioners and legal minds from across the country who provide authoritative answers and innovative solutions to your most perplexing valuation questions. Structured in a user-friendly, general-to-specific arrangement, The HANDBOOK OF ADVANCED BUSINESS VALUATION represents a broad cross section of the latest conceptual thinking on the subject. Only in this thought-provoking volume will you find: Abstracts and interpretations of recent empirical studies in lack of marketability, blockage, and more; In-depth treatment of specialized valuation issues from many industries–including healthcare, technology, and sports franchises; Lucid, intuitive explanations of complex and esoteric procedures for intercompany transfer pricing analyses and ad valorem property tax appraisals. Like its predecessor volume VALUING A BUSINESS–which covered basic business valuation concepts and practices in authoritative, all-encompassing fashion–The HANDBOOK OF ADVANCED BUSINESS VALUATION provides a new benchmark of advanced, contemporary discussions for investors and experienced business valuation practitioners. Valuation experts from PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Willamette Management Associates, Arthur Andersen, American Appraisal Associates, and more combine their expertise in this well-written, thoughtful, and convincing reference–one with absolutely no close rival in the flourishing field of business valuation and security analysis.

دانلود کتاب «راهنمای ارزیابی پیشرفته کسب و کار»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.