کتاب الکترونیکی

روش‌های هندسی برای نظریه میدان کوانتومی

Geometric Methods for Quantum Field Theory

دانلود کتاب Geometric Methods for Quantum Field Theory (به فارسی: روش‌های هندسی برای نظریه میدان کوانتومی) نوشته شده توسط «Hernan Ocampo – Andres Reyes – Sylvie Paycha»


اطلاعات کتاب روش‌های هندسی برای نظریه میدان کوانتومی

موضوع اصلی: هندسه و توپولوژی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: World Scientific Publishing Company

نویسنده: Hernan Ocampo – Andres Reyes – Sylvie Paycha

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2001

تعداد صفحه: 530

حجم کتاب: 5 مگابایت

کد کتاب: 9789810243517 , 9810243510

نوبت چاپ: 1st

توضیحات کتاب روش‌های هندسی برای نظریه میدان کوانتومی

هم ریاضیات و هم فیزیک ریاضی حوزه‌های تحقیقاتی فعال زیادی دارند که در آن تعامل بین هندسه و نظریه میدان کوانتومی بسیار مثمر ثمر بوده است. دوگانگی، نظریه میدان گیج، کوانتیزاسیون هندسی، نظریه سیبرگ-ویتن، ویژگی های طیفی و خانواده های عملگرهای دیراک، و هندسه گروه های حلقه، نمونه های برجسته اخیری از موضوعات مدرن را ارائه می دهند که از یک سو در مرز بین هندسه و تحلیل قرار دارند و نظریه میدان کوانتومی از سوی دیگر، جایی که دیدگاه فیزیکدان و ریاضیدان مکمل یکدیگر هستند و به مفاهیم و نتایج جدید ریاضی و فیزیکی منجر می شود.

این جلد، خواننده را با برخی ابزارها و روش‌های اساسی ریاضی و فیزیکی مورد نیاز برای پیگیری پیشرفت‌های اخیر در برخی حوزه‌های فعال فیزیک ریاضی، از جمله دوگانگی، نظریه میدان سنج، کوانتیزاسیون هندسی، نظریه سیبرگ-ویتن، ویژگی‌های طیفی و خانواده‌ها آشنا می‌کند. عملگرهای دیراک، و هندسه گروه های حلقه. این شامل هفت سخنرانی مستقل است که باید به تدریج به خواننده ایده دقیقی از برخی از تکنیک های مورد استفاده در این زمینه ها و همچنین چند ارتباط کوتاه ارائه شده توسط شرکت کنندگان جوان در مدرسه بدهد.


Both mathematics and mathematical physics have many active areas of research where the interplay between geometry and quantum field theory has proved extremely fruitful. Duality, gauge field theory, geometric quantization, Seiberg-Witten theory, spectral properties and families of Dirac operators, and the geometry of loop groups offer some striking recent examples of modern topics which stand on the borderline between geometry and analysis on the one hand and quantum field theory on the other, where the physicist’s and the mathematician’s perspective complement each other, leading to new mathematical and physical concepts and results.

This volume introduces the reader to some basic mathematical and physical tools and methods required to follow the recent developments in some active areas of mathematical physics, including duality, gauge field theory, geometric quantization, Seiberg-Witten theory, spectral properties and families of Dirac operators, and the geometry of loop groups. It comprises seven self-contained lectures, which should progressively give the reader a precise idea of some of the techniques used in these areas, as well as a few short communications presented by young participants at the school.

دانلود کتاب «روش‌های هندسی برای نظریه میدان کوانتومی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.