کتاب الکترونیکی

کاربردهای منطق فازی و احتمال: راهنمای عملی

Fuzzy Logic and Probability Applications: A Practical Guide

دانلود کتاب Fuzzy Logic and Probability Applications: A Practical Guide (به فارسی: کاربردهای منطق فازی و احتمال: راهنمای عملی) نوشته شده توسط «Timothy J. Ross – Jane M. Booker – W. Jerry Parkinson»


اطلاعات کتاب کاربردهای منطق فازی و احتمال: راهنمای عملی

موضوع اصلی: احتمال

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Society for Industrial Mathematics

نویسنده: Timothy J. Ross – Jane M. Booker – W. Jerry Parkinson

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2002

تعداد صفحه: 434

حجم کتاب: 4 مگابایت

کد کتاب: 9780898715255 , 0898715253

توضیحات کتاب کاربردهای منطق فازی و احتمال: راهنمای عملی

احتمال گرایان و علاقه مندان به فازی تمایل دارند در مورد اینکه کدام فلسفه بهترین است اختلاف نظر دارند و به ندرت با هم کار می کنند. در نتیجه کتب درسی معمولاً تنها یکی از این روش ها را برای حل مسئله پیشنهاد می کنند، اما نه هر دو. این کتاب، با مشارکت 15 متخصص در احتمالات و منطق فازی، یک استثنا است. نویسندگان مشارکت کننده، محققین از هر دو زمینه، استعدادهای خود را برای ارائه یک راهنمای عملی ترکیب کرده اند که نشان می دهد منطق فازی و احتمال هر دو جایگاه خود را در دنیای حل مسئله دارند. آنها برای هر دو رشته با منفعت متقابل همکاری می کنند و به دانشمندان و مهندسان نمونه هایی از بهترین ابزار برای حل مشکلات مربوط به عدم قطعیت ارائه می دهند.

کاربردهای منطق فازی و احتمال: پل زدن شکاف تلاش صادقانه ای را برای نشان دادن کاستی ها و مزایای هر تکنیک انجام می دهد و حتی ترکیب مفیدی از این دو را نشان می دهد. این توضیحات واضحی از منطق فازی و احتمال، و همچنین پس‌زمینه نظری، مثال‌ها و کاربردهای هر دو زمینه را ارائه می‌دهد و آن را به یک کتاب کار عملی مفید برای اعضای هر دو اردو تبدیل می‌کند. این شامل تئوری و ارجاعات کافی به کارهای اساسی است تا زمینه محکمی را برای مهندسان و دانشمندان در سطح کارشناسی و بالاتر فراهم کند. خوانندگان باید با ریاضیات از طریق حساب دیفرانسیل و انتگرال آشنا باشند.

استفاده از این کتاب محدود به دوره یا برنامه خاصی نیست. می توان از آن در آموزش احتمالات، منطق فازی، حل مسائل عمومی یا در هر درسی که در آن احتمال و منطق فازی با هم تدریس نمی شود استفاده کرد. این برنامه در تئوری کنترل و هوش مصنوعی، کسب دانش/مدیریت و تحلیل ریسک/قابلیت کاربرد دارد.

مطالب پیشگفتار لطفی ع.زاده; پیشگفتار پاتریک ساپس; پیشگفتار؛ بخش اول: مبانی فصل 1 مقدمه؛ فصل 2: ​​نظریه مجموعه های فازی، منطق فازی و سیستم های فازی. فصل سوم: نظریه احتمال. فصل چهارم: روشهای بیزی. فصل 5: ملاحظات استفاده از نظریه مجموعه های فازی و نظریه احتمال. فصل 6: رهنمودهایی برای استخراج قضاوت خبرگان به عنوان احتمالات یا منطق فازی. بخش دوم: برنامه های کاربردی; فصل 7: بهبود تصویر: احتمال در مقابل سیستم های خبره فازی. فصل 8: کنترل فرآیند مهندسی. فصل 9: تحلیل ایمنی سازه: رویکرد ترکیبی فازی و احتمال. فصل 10: یکپارچگی و قابلیت اطمینان هواپیما. فصل 11: پروژه قابلیت اطمینان خودکار. فصل 12: نمودارهای کنترلی برای کنترل فرآیندهای آماری. فصل 13: مدل های منطقی درخت خطا. فصل 14: توزیع عدم قطعیت با استفاده از منطق فازی. فصل 15: اعتبارسنجی سیگنال با استفاده از شبکه های باور بیزی و منطق فازی. فهرست مطالب.


Probabilists and fuzzy enthusiasts tend to disagree about which philosophy is best and they rarely work together. As a result, textbooks usually suggest only one of these methods for problem solving, but not both. This book, with contributions from 15 experts in probability and fuzzy logic, is an exception. The contributing authors, investigators from both fields, have combined their talents to provide a practical guide showing that both fuzzy logic and probability have their place in the world of problem solving. They work together with mutual benefit for both disciplines, providing scientists and engineers with examples of and insight into the best tool for solving problems involving uncertainty.

Fuzzy Logic and Probability Applications: Bridging the Gap makes an honest effort to show both the shortcomings and benefits of each technique, and even demonstrates useful combinations of the two. It provides clear descriptions of both fuzzy logic and probability, as well as the theoretical background, examples, and applications from both fields, making it a useful hands-on workbook for members of both camps. It contains enough theory and references to fundamental work to provide firm ground for both engineers and scientists at the undergraduate level and above. Readers should have a familiarity with mathematics through calculus.

Use of this book is not restricted to a specific course or application. It can be used in teaching probability, fuzzy logic, general problem solving, or in any course in which probability and fuzzy logic are not normally taught together. It has applications in control theory and artificial intelligence, knowledge acquisition/management, and risk/reliability analysis.

Contents Foreword by Lotfi A. Zadeh; Foreword by Patrick Suppes; Preface; Part I: Fundamentals; Chapter 1: Introduction; Chapter 2: Fuzzy Set Theory, Fuzzy Logic, and Fuzzy Systems; Chapter 3: Probability Theory; Chapter 4: Bayesian Methods; Chapter 5: Considerations for Using Fuzzy Set Theory and Probability Theory; Chapter 6: Guidelines for Eliciting Expert Judgment as Probabilities or Fuzzy Logic; Part II: Applications; Chapter 7: Image Enhancement: Probability Versus Fuzzy Expert Systems; Chapter 8: Engineering Process Control; Chapter 9: Structural Safety Analysis: A Combined Fuzzy and Probability Approach; Chapter 10: Aircraft Integrity and Reliability; Chapter 11: Auto Reliability Project; Chapter 12: Control Charts for Statistical Process Control; Chapter 13: Fault Tree Logic Models; Chapter 14: Uncertainty Distributions Using Fuzzy Logic; Chapter 15: Signal Validation Using Bayesian Belief Networks and Fuzzy Logic; Index.

دانلود کتاب «کاربردهای منطق فازی و احتمال: راهنمای عملی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.