کتاب الکترونیکی

برخورد الکترون و اتم

Electron-atom collisions

دانلود کتاب Electron-atom collisions (به فارسی: برخورد الکترون و اتم) نوشته شده توسط «Ian E. McCarthy – Erich Weigold»


اطلاعات کتاب برخورد الکترون و اتم

موضوع اصلی: فیزیک کوانتوم

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: CUP

نویسنده: Ian E. McCarthy – Erich Weigold

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1995

تعداد صفحه: 341

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 9780521413596 , 0521413591

توضیحات کتاب برخورد الکترون و اتم

برهمکنش الکترون ها با اتم ها میدانی است که ساختار و دینامیک واکنش یک سیستم چند جسمی را عمیق ترین بررسی می کند. این کتاب مقدمه ای جامع برای تئوری و آزمایش های پشت برخورد الکترون-اتم است. کتاب با شرح کوتاهی از تکنیک های تجربی اندازه گیری مقطع آغاز می شود. سپس زمینه مکانیک کوانتومی ضروری مورد نیاز را معرفی می کند. فصل‌های بعدی مسائل تک‌الکترونی (از ذره کلاسیک در یک جعبه تا الکترون نسبیتی در یک پتانسیل مرکزی)، نظریه حالت‌های محدود اتمی، نظریه پراکندگی رسمی، محاسبه دامنه‌های پراکندگی، پراکندگی مستقل از اسپین و وابسته به اسپین را پوشش می‌دهند. قابل مشاهده، یونیزاسیون، و طیف سنجی تکانه الکترونی. ارتباط بین تحولات تجربی و نظری در سراسر مورد تاکید قرار گرفته است. دانشجویان فیزیک اتمی، مولکولی، شیمیایی و همچنین شیمی فیزیک به این تک نگاری علاقه مند خواهند شد.


The interaction of electrons with atoms is the field that most deeply probes both the structure and reaction dynamics of a many-body system. This book is a comprehensive introduction to the theory and experiments behind electron-atom collisions. The book begins with a short account of experimental techniques of cross-section measurement. It then introduces the essential quantum mechanics background needed. The following chapters cover one-electron problems (from the classic particle in a box to a relativistic electron in a central potential), the theory of atomic bound states, formal scattering theory, calculation of scattering amplitudes, spin-independent and spin-dependent scattering observables, ionization, and electron momentum spectroscopy. The connections between experimental and theoretical developments are emphasized throughout. Students of atomic, molecular, and chemical physics as well as physical chemistry will be interested in this monograph.

دانلود کتاب «برخورد الکترون و اتم»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.