کتاب الکترونیکی

زنجیر مارکوف غیرقابل شمارش

Denumerable Markov chains

دانلود کتاب Denumerable Markov chains (به فارسی: زنجیر مارکوف غیرقابل شمارش) نوشته شده توسط «John G. Kemeny – J. Laurie Snell – Anthony W. Knapp – D.S. Griffeath»


اطلاعات کتاب زنجیر مارکوف غیرقابل شمارش

موضوع اصلی: آمار ریاضی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer

نویسنده: John G. Kemeny – J. Laurie Snell – Anthony W. Knapp – D.S. Griffeath

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1976

تعداد صفحه: 494

حجم کتاب: 4 مگابایت

کد کتاب: 9780387901770 , 0387901779

نوبت چاپ: 2ed.

توضیحات کتاب زنجیر مارکوف غیرقابل شمارش

این کتاب درسی یک درمان نظام‌مند از زنجیره‌های مارکوف غیرقابل شمارش را ارائه می‌کند، که هم مبانی موضوع و هم برخی از موضوعات در نظریه بالقوه و نظریه مرزی را پوشش می‌دهد. این بحثی است در مورد روابط بین آنچه که می توان آن را کمیت های توصیفی مرتبط با زنجیره های مارکوف نامید-احتمالات رویدادها و میانگین متغیرهای تصادفی که بینشی در مورد رفتار زنجیره ها می دهد. این رویکرد، با استفاده از ماتریس های نامتناهی، نمادگذاری را ساده می کند، گزاره ها و اثبات قضایا را کوتاه می کند، و اغلب نتایج جدیدی را پیشنهاد می کند. این ویرایش دوم شامل فصل جدید، مقدمه ای بر زمینه های تصادفی است که توسط دیوید گریفث نوشته شده است.


This textbook provides a systematic treatment of denumerable Markov chains, covering both the foundations of the subject and some in topics in potential theory and boundary theory. It is a discussion of relations among what might be called the descriptive quantities associated with Markov chains-probabilities of events and means of random variables that give insight into the behavior of the chains. The approach, by means of infinite matrices, simplifies the notation, shortens statements and proofs of theorems, and often suggests new results. This second edition includes the new chapter, Introduction to Random Fields, written by David Griffeath.

دانلود کتاب «زنجیر مارکوف غیرقابل شمارش»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.