کتاب الکترونیکی

بدهی، شکنندگی مالی و ریسک سیستمیک

Debt, financial fragility, and systemic risk

دانلود کتاب Debt, financial fragility, and systemic risk (به فارسی: بدهی، شکنندگی مالی و ریسک سیستمیک) نوشته شده توسط «E. Philip Davis»


اطلاعات کتاب بدهی، شکنندگی مالی و ریسک سیستمیک

موضوع اصلی: اقتصاد

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Oxford University Press, USA

نویسنده: E. Philip Davis

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1995

تعداد صفحه: 406

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 0198233310 , 9780198233312 , 0198287526 , 9780198287520

نوبت چاپ: Rev Sub

توضیحات کتاب بدهی، شکنندگی مالی و ریسک سیستمیک

یکی از ویژگی های قابل توجه دوره از سال 1970، الگوهای تغییر سریع و متلاطم در رفتار تامین مالی و ساختار مالی در بسیاری از کشورهای پیشرفته است. این کتاب، در شرایط نظری و تجربی، ماهیت روابط بین پدیده‌های اساسی – سطوح و تغییرات بدهی، آسیب‌پذیری نسبت به نکول در بخش‌های شرکتی و خانگی، و ریسک سیستماتیک در بخش مالی را بررسی می‌کند. این کتاب بر کلیت این پدیده متمرکز است – اینکه آیا الگوهای مشابه در برخی کشورها و همچنین در خود بازارهای سرمایه بین‌المللی قابل مشاهده است یا خیر. بر اهمیت ماهیت و تکامل ساختار مالی برای پیدایش بی‌ثباتی تأکید می‌شود. با توجه به گستره بین المللی تجزیه و تحلیل، کار با مطالعه توسعه سیستم های مالی در همه کشورهای پیشرفته و همچنین بازارهای یورو مرتبط است.


A remarkable feature of the period since 1970 has been the patterns of rapid and turbulent change in financing behaviour and financial structure in many advanced countries. This book explores, in theoretical and empirical terms, the nature of the relationships between the underlying phenomena–levels and changes in debt, vulnerability to default in the corporate and household sectors, and systematic risk in the financial sector. The book focuses on the generality of this phenomena–whether similar patterns are observable in certain countries, as well as in the international capital markets themselves. Emphasis is placed to the importance of the nature and evolution of financial structure to the genesis of instability. Given the international scope of the analysis, the work is germane to the study of the development of financial systems in all advanced countries, as well as the euromarkets.

دانلود کتاب «بدهی، شکنندگی مالی و ریسک سیستمیک»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.