کتاب الکترونیکی

ماژول های پیوسته و گسسته

Continuous and Discrete Modules

دانلود کتاب Continuous and Discrete Modules (به فارسی: ماژول های پیوسته و گسسته) نوشته شده توسط «Saad H. Mohamed – Bruno J. Müller»


اطلاعات کتاب ماژول های پیوسته و گسسته

موضوع اصلی: جبر

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Cambridge University Press

نویسنده: Saad H. Mohamed – Bruno J. Müller

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1990

تعداد صفحه: 136

حجم کتاب: 1 مگابایت

کد کتاب: 0521399750 , 0511600690 , 9780511600692 , 9780521399753

توضیحات کتاب ماژول های پیوسته و گسسته

ماژول های پیوسته و گسسته اساساً به ترتیب تعمیم ماژول های عفونی و فرافکنی هستند. ماژول های پیوسته تنظیمات مناسبی را برای تئوری تجزیه جبرهای فون نویمان فراهم می کنند و کاربردهای مهمی برای جبرهای C* دارند. ماژول های گسسته یک مفهوم دوگانه را تشکیل می دهند و به نظریه اعداد و هندسه جبری مربوط می شوند: آنها دارای خواص تجزیه کامل هستند. مزیت هر دو نوع ماژول این است که قضیه Krull-Schmidt می تواند تا حدی برای آنها اعمال شود. نویسندگان در اینجا شرح کاملی از موضوع ارائه می دهند و در عین حال تصویری واحد از این نظریه ارائه می دهند. درمان اساساً خودکفا است و حقایق پس زمینه در فصل اول خلاصه می شود. بنابراین، این کتاب برای افرادی که شروع به تحقیق می کنند یا برای کارگران با تجربه تر در جبر و تئوری نمایش مفید خواهد بود.


Continuous and discrete modules are, essentially, generalizations of infective and projective modules respectively. Continuous modules provide an appropriate setting for decomposition theory of von Neumann algebras and have important applications to C*-algebras. Discrete modules constitute a dual concept and are related to number theory and algebraic geometry: they possess perfect decomposition properties. The advantage of both types of module is that the Krull-Schmidt theorem can be applied, in part, to them. The authors present here a complete account of the subject and at the same time give a unified picture of the theory. The treatment is essentially self-contained, with background facts being summarized in the first chapter. This book will be useful therefore either to individuals beginning research, or the more experienced worker in algebra and representation theory.

دانلود کتاب «ماژول های پیوسته و گسسته»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.