کتاب الکترونیکی

پویایی های پیچیده اقتصادی

Complex economic dynamics

دانلود کتاب Complex economic dynamics (به فارسی: پویایی های پیچیده اقتصادی) نوشته شده توسط «Richard H. Day»


اطلاعات کتاب پویایی های پیچیده اقتصادی

موضوع اصلی: اقتصاد

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: The MIT Press

نویسنده: Richard H. Day

زبان: English

فرمت کتاب: chm (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1994

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 0262041413 , 9780262041416 , 9780585158990

توضیحات کتاب پویایی های پیچیده اقتصادی

ریچارد دی یکی از اولین اقتصاددانانی بود که اهمیت دینامیک پیچیده یا نظریه آشوب را در اقتصاد تشخیص داد و به طور سیستماتیک بررسی کرد که آیا وجود ریاضی چنین رفتاری می‌تواند در مدل‌های استاندارد تئوری اقتصادی ثابت شود یا خیر. در این دو جلد، او نشان می‌دهد که به دور از این‌که در تحقیقات اقتصادی تخیلی گذرا باشد، پویایی‌های پیچیده به طور طبیعی در قلب موضوع ظاهر می‌شوند. سه قسمت جلد اول یک توالی منطقی را تشکیل می دهند، اگرچه هر کدام جدا از بقیه قابل خواندن و درک هستند. بخش اول مقدمه‌ای غیرفنی درباره حقایق اساسی تغییرات اقتصادی و ایده‌های نظری که آنها را توصیف می‌کند، ارائه می‌کند. بخش دوم ابزارهای ریاضی مورد استفاده در فصل های بعدی را بررسی می کند. بخش سوم توضیح تغییرات اقتصاد خرد در بازارهای رقابتی را در شرایط نظری رسمی آغاز می کند. تجزیه و تحلیل روز با تصاویر و مثال های متعددی همراه است. جلد دوم به پویایی اقتصاد کلان می پردازد و به اقتصاد به عنوان یک کل نگاه می کند. بخش‌های جداگانه‌ای به چرخه‌های تجاری، رشد اقتصادی، و توسعه اقتصادی اختصاص داده شده است و به دنبال آن بررسی تاریخچه و وضعیت فعلی اقتصاد پویا انجام می‌شود. این کتاب با تأمل نویسنده در مورد پیامدهای پویایی پیچیده برای تئوری اقتصادی، برای تحقیقات کمی، و برای سیاست دولت به پایان می رسد.


Richard Day was one of the first economists to recognize the importance of complex dynamics, or chaos theory, in economics and to systematically explore whether a mathematical existence of such behavior could be established in standard models of economic theory. In these two volumes he shows that, far from being a passing fancy in economic research, complex dynamics emerge naturally at the very heart of the subject. The three parts of Volume I form a logical sequence, although each can be read and understood apart from the others. Part I provides a nontechnical introduction to the basic facts of economic change and the theoretical ideas that describe them. Part II surveys the mathematical tools used in subsequent chapters. Part III begins the explanation of microeconomic change in competitive markets in formal theoretical terms. Day’s analysis is accompanied by numerous illustrations and examples. Volume II is concerned with macroeconomic dynamics and looks at the economy as a whole. Separate parts are devoted to business cycles, economic growth, and economic development, followed by a survey of the history and current state of dynamic economics. The book concludes with the author’s reflection on the implications of complex dynamics for economic theory, for quantitative research, and for government policy.

دانلود کتاب «پویایی های پیچیده اقتصادی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.